Tõenäosusteooria algkursus E-raamat


Tõenäosusteooria algkursus - Kalev Pärna pdf epub

PRICE: FREE

TEAVE

KEEL: EESTI
AJALUGU: 2013
KIRJUTAJA: Kalev Pärna
ISBN: 9789949322183
VORM: PDF EPUB MOBI TXT
Faili suurus: 12,45

SELGITUS:

Õpik on kirjutatud elementaarse sissejuhatusena tõenäosusteooriasse, pidades silmas erinevate erialade üliõpilaste vajadusi.Sündmuse ja tõenäosuse mõisted on sisse toodud tänapäevases, täiesti üldises käsitluses. Keskväärtust käsitletakse eraldi diskreetsete ja pidevate juhuslike suuruste korral. Kõik olulised tulemused on seletatud lugeja jaoks lahti, kasutades lihtsaid ja arusaadavaid näiteid. Õpiku teises pooles on vaadeldud lihtsamaid juhuslikke protsesse, kus lugejale näidatakse tõenäosusteooria rakendusi ajas kulgevate juhuslike nähtuste uurimisel.

... on suurt rolli omanud õnnemängud. Esimene teadaolev tõenäosusi uuriv raamat on Gerolamo Cardano (1501-1576) " Liber de Ludo Aleae " ("Raamat õnnemängudest"), mis avaldati alles aastal 1663 ... Tõenäosusteooria tekkimisest - Tõenäosusteooria ja ... ... . Tõenäosusteooria kui matemaatilise distsipliini arengu alguseks võib aga pidada prantsuse aadliku ja õnnemänguri Chevalier de Méré poolt püstitatud ... IDK1011 Programmeerimise algkursus. ITI0102 Programmeerimise algkursus ... Tõenäosusteooria ja matemaatiline statistika Kalev Pärna „Tõenäosusteooria algkursus" - täppisteadus. 29. Tõnu Lehtsaar „Sissejuhatus religioonipsühholoogiasse" - humanitaaria 30. ... Tõenäosusteooria ja kirjeldav statistika - Matemaatika ... ... ... Tõenäosusteooria ja matemaatiline statistika Kalev Pärna „Tõenäosusteooria algkursus" - täppisteadus. 29. Tõnu Lehtsaar „Sissejuhatus religioonipsühholoogiasse" - humanitaaria 30. Evald Übi, Kadrin Keres „Rakendusmatemaatika" - täppisteadus 31. Ivar Piir „Füüsika ajalugu" - täppisteadus 32. Rein Raud „Sissejuhatus kultuuriteooriasse" - humanitaaria Aritmeetika alused. Loogilis-matemaatiline uurimus arvu mõistest: Gottlob Frege: Tartu Ülikooli Kirjastus: 2014 : 353 lk: 10,00 € olla ehe kee naerata / Õnn on eluviis - roosa kuld. 26,95 € 21,49 € Pealkiri: Autor(id) Aasta: Väljandja: Statistika /Andmeanalüüs: Andmeanalüüs Sotsiaalteadustes: L-M. Tooding: 1999: Tartu: Statistilise andmetöötluse algõpetus 35. Tõenäosusteooria piirteoreemid 36. Juhuslik vektor ja selle komponentide omaahelinev sõltuvus 37. Juhuslikud protsessid 38. Matemaatilise statistika põhimõisted 39. Empiirilised arvkarakteristikud * Korrelatsioonanalüüs. Tõenäosusteooria ja jaotused. Kursuse korraldus: Kursuse sooritamiseks vajalik töö maht on 156 (6x26) tundi. Sellest kontakttundidena toimuvad loengud (26 tundi), seminarid (28 tundi) ja eksam (4 tundi). Eksam koosneb kolmest osast: rühmaettekannetest, kirjalikust avatud küsimustega testist ning iseseisvast tööst. Geomeetria algkursus. Geomeetria algkursus Nurkade liigitus Sirgnurk ­ nurk, mille haarad moodustavad sirge Täisnurk ­ pool sirgnurgast Teravnurk ­ täisnurgast väiksem nurk Nürinurk ­ täisnurgast suurem nurk Teravnurk Kaks haara moodustavad nurga. Nurga mõõtühik on kraad. Teravnurk on alati väiksem kui täisnurk Täisnurk Digitehnoloogiate instituudi ained. Ainekood Aine nimetus Maht EAP Vastutav õppejõud; DTI6001.DT: Õppimine kõrgkoolis Sissejuhatus. Tõenäosus ja enamkasutatavad valemid tõenäosuse leidmiseks. Juhuslikkuse kirjeldamine. Juhusliku suuruse jaotus (nominaalne, järjestus- või diskreetne tunnus). Kalev Pärna õpikuga "Tõenäosusteooria algkursus". Preemia jaotatakse kahe autori vahel võrdselt. Rainis Haller. Värsked postitused. Matemaatikaõpetajate päevad 2020. a novembris Jõgeval ja Kuremaal „Kogenud kooli" vastuvõtt; Tartu Ülikool, Matemaatika-informaatikateaduskond, Matemaatilise statistika instituut, Tõenäosusteooria õppetool, Professor (1,00) 1988-1994 TÜ matemaatilise statistika kateedri (instituudi) dotsent, 1977-1988 TÜ matemaatilise statistika ja programmeerimise kateedri vanemõpetaja, ... Pärna, Kalev (2013). Tõenäosusteooria algkursus ... Kursuse eesmärk. Valmistada õpilasi ette matemaatika riigieksamiks. Kursusel selgitatakse riigieksami keerulisemaid ülesandeid ja toimub praktiline ülesannete lahendamine....