Sissejuhatus majandusteadusesse II E-raamat


Sissejuhatus majandusteadusesse II - Karl Homann pdf epub

PRICE: FREE

TEAVE

KEEL: EESTI
AJALUGU: 2010
KIRJUTAJA: Karl Homann
ISBN: 9789949193066
VORM: PDF EPUB MOBI TXT
Faili suurus: 11,49

SELGITUS:

Raamat on järjeks 2008.a. õppevahendile "Sissejuhatus majandusteadusesse". Raamatu struktuur oma kolme peatükiga on väga ilmekas tõend laiemast lähenemisviisist majandusteadusele võrreldes varasemate õpikutega.

...sid harmooniliselt üksteist toetama. Sissejuhatuses viid lugeja probleemi juurde ning lõppsõnas näitad, kuidas probleemi oma kirjandis lahendasid ... Sissejuhatus-majandusteadusesse.docx - Sissejuhatus ... ... . Jaga teistega! Click to share on Facebook (Opens in new window) Sissejuhatus A Sissejuhatus on soovitavalt lühike (1-3 lk). Jaguneb kolmeks alaosaks, mis suunavad lugeja üldiselt konkreetsele: a) Alustatakse probleemi laiema tausta kirjeldusega. b) Seejärel tutvustatakse konkreetset kitsamat seni lahendamata või vaieldavat probleemi/probleeme antud vallas, mis käesoleva uurimustööga on otseselt ... 1 I SISSEJUHATUS Keskkonnaministeeriumi valitsemisala arengukava (edaspidi arengukava) aastateks 2015-2018: hõlmab ministeeriumi ja tema valitse ... 1. Sissejuhatus - ut ... ... 1 I SISSEJUHATUS Keskkonnaministeeriumi valitsemisala arengukava (edaspidi arengukava) aastateks 2015-2018: hõlmab ministeeriumi ja tema valitsemisala kõiki tegevusvaldkondi ning peamisi arendusmeetmeid; keskendub keskkonnavaldkonna arengule, annab raamistiku iga-aastastele tööplaanidele ja seostab tegevused riigi eelarvestrateegiaga, et tõhusalt kujundada keskkonnapoliitikat ja Sissejuhatus (II) • Tebukonasool on põllumajanduses laialdaselt kasutatav fungitsiid • Tau-fluvalinaat on põllumajanduses kasutatav insektitsiid, ning lisaks Apistani toimeaine • Antud uurimustöö ülesanne oli välja selgitada tebukonasooli ja tau-fluvalinaadi ja nende koosmõju Raamat "Sissejuhatus majandusteadusesse", Kalev Jaik, Tartu 2018 134 lk, on minu kui erakliku filosoofi poolt seniste majandusõpetuste kõige fundamentaalsemate seisukohtade kriiitilise analüüsi ja revideerimise alla võtmine ning suuremas osas kui ekslike ja valede ümberlükkamine. H o m a n n, Karl, S u c h a n e k, Andreas 2009. Sissejuhatus majandusteadusesse II. Tartu: TÜ majandusteaduskond, rahvamajanduse instituut. J a n i c k i, Karol 2010. Confusing Discourse. Houndmills-New York: Palgrave MacMillan. J a n i c k i, Karol 2011. Communication and understanding. - A. Wilton, M. Stegu (toim), Applied Folk ... Sissejuhatus. 2009 . Viitamisel kehtivad kindlad reeglid, mis moodustavad viitamissüsteemi. Kuna viitamissüsteeme on palju (u 50), nõuab iga süsteemi viitamisnõuete omandamine põhjalikke teadmisi, tähelepanelikkust, täpsust ja järjekindlust. ... Association) viitamissüsteemi omandamiseks antakse õppematerjalis "Praktilisi harjutusi ... Sissejuhatus Tervise tulemusvaldkonna keskkonnatervise programm on koostatud rahvastiku tervise arengukava 2009-2020 elluviimiseks ja eesmärkide saavutamiseks. Programm toetab otseselt arengukava III alaeesmärgi saavutamist. Programm keskendub keskkonnatervise edendamisele. Seosed rahvastiku tervise arengukava 2009-2020 programmidega: 1. Sissejuhatus Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse kohaselt koostatakse eelarvestrateegia arengukavas sätestatud eesmärkide saavutamiseks kavandatavate tegevuste finantseerimise planeerimiseks. Eelarvestrateegia annab ülevaate eelneva aasta tegelikest, jooksva aasta kavandatud ja järgmiseks...