Eesti kool 21. sajandi algul: kool kui arengukeskkond ja õpilase toimetulek E-raamat


Eesti kool 21. sajandi algul: kool kui arengukeskkond ja õpilase toimetulek - Roman Kallas pdf epub

PRICE: FREE

TEAVE

KEEL: EESTI
AJALUGU: 2007
KIRJUTAJA: Roman Kallas
ISBN: 9789985585092
VORM: PDF EPUB MOBI TXT
Faili suurus: 8,39

SELGITUS:

2003. aastal alustas Tallinna Ülikool riiklikult sihtfinantseeritava teadusteema «Kool kui arengukeskkond ja õpilaste toimetulek» uurimist. Selle lähtealuseks oli seisukoht, et ei tegutseja ega keskkond ole passiivsed: inimene oma tegudega mõjutab ja muudab keskkonda, kuid ka keskkond mõjutab inimest mingis suunas. Kasvatus, laiemalt kasvava ja areneva inimlapse arengukeskkond esitab talle pidevalt väljakutseid, millele peab leidma mingi vastuse. Kasvatuse tulemus sõltub suuresti koolist, mis on nüüdisaegses ühiskonnas kasvava inimese üks olulisemaid ning mõjurikkamaid arengukeskkondi. Paraku ei ole kooli mõjud õpilaste arengule alati soodsad.

...eskkond ja õpilase toimetulek (7-58).Tallinna Ülikooli Kirjastus ... Tiiu Kuurme - Vikipeedia ... ... VANA JA UUS KOOL TALLINNA ÜLIKOOL. Kasvatusteaduste Instituut. Liliana Kester. ESSEE „ÕPPIMISE TÄHENDUS ISIKSUSE ARENGULOOS. ÕPPIMIST SOOSIV KESKKOND. VANA JA UUS KOOL." Bakalauruse- ja magistri integreeritud õpe ... Eesti kool 21. sajandi algul. Kool kui arengukeskkond ja õpilase toimetulek ... . 2004. aastal Eestis läbiviidud uurimuses „Kool kui arengukeskkond ja õpilaste toimetulek" selgus, et meie koolides pannakse liiga suurt rõhku tulemustele, heaolu (inimsuhetes avalduv ja ka kollektiivne) on tagaplaanil. ... Eesti kool 21. sajandi algul ... Mulle tundub, et Eesti Vabar ... Kool - Vikipeedia ... . ... Eesti kool 21. sajandi algul ... Mulle tundub, et Eesti Vabariigi juubeliaastal eeldab see küsimus õpetajatelt suhteliselt üldist vastust oma muredest, kuid ka rõõmu ja rahulolu pakkuvatest asjaoludest. Järgnevalt püüangi teha mõningaid ettevaatlikke üldistusi, mis võiks kirjeldada õpetajate seisundit, tundeid ja rõõmusid aastal 2008. Tallinna ülikooli teadlas-te kogumik «Eesti kool 21. sajandi algul: kool kui arengukeskkond ja õpilaste toimetulek» pöörab tähelepanu koolikliimale laiemalt. Autorid tõdevad, et füüsiline vägivald on üks tähtsamaid tegureid, mis on seotud õpilaste toimetulekuga, aga ka kooli omaksvõetud väärtussüsteemiga. Selgus, et positiivsed heaolu mõjutavad tegurid on õpilase kooliheaolu ja koolimeeldivusega seotud tugevamalt (kõrgem hinnang eesti õppekeelega koolide õpilastelt) kui negatiivsed. Suurim mõju on siin õpetajal. Negatiivsetest teguritest mõjutab kooliheaolu enim õppetööga seonduv, koolimeeldivust aga õpetajasse puutuv (kõrgem hinnang eesti õppekeelega koolide õpilastelt). Tiit Hennoste algatas 15. oktoobri Postimehes oma artikliga «Õpikurevolutsiooni manifest» artiklite sarja, milles mõned olid väga iPadi ja lugerite klassiruumi toomise poolt ning teine pool tõstatas ka küsimusi, mida see võiks endaga kaasa tuua ja kas me oleme oma õpetajakoolitusega selleks valmis. Eesti ja Soome haridus ning muutused EL-i hariduspoliitikas 1990-2000 ... Eesti kool 21. sajandi algul: kool kui arengukeskkond ja õpilaste toimetulek TLÜ kirjastus 2007 Loe lähemalt... Eesti kultuur 1940. aastate teisel poolel TPÜ kirjastus 2001 ... Õpetaja ja kool õpilase arengu toetajana TLÜ kirjastus 2008 Eesti kool 21. sajandi algul: kool kui arengukeskkond ja õpilase toimetulek (toim. T. Kuurme) Tallinn. TLÜ kirjastus T. Kuurme Kasvatuse võim ja võimetus. "Rahu" on suur sõna ja vastandub meie teadvuses enamasti sõjakoledustele kuskil kaugel, näiteks Afganistanis. Kui räägime "koolirahust", tundub selline vastandamine kohatu, kuigi nii mõnelegi koolijütsile võib iga uus päev kujuneda otsekui lahingusse minekuks. Läinud sügisel, just siis, kui jahihooaeg oli alanud, arutati Euroopa Parlamendis direktiivi, mis käsitles relvadega seonduvat. Soome kolleegid üritasid teisi veenda, et korraliku jahimehe ettevalmistamiseks tuleb relva kasutamise vanusepiiri allapoole nihutada. Vastuste saamiseks küsitlesid Tallinna Ülikooli uurijad 576 lasteaiaõpetajat üle Eesti. ... Sarv, E. (2007). Õpetaja ja kool õpilase toetajana. ... Eesti kool 21. sajandi algul: kool kui arengukeskkond ja õpilase toimetulek (lk. 105-158). Tallinn: TLÜ Kirjastus. Soodla, P., & Kikas, E. (2014). Lugemisoskuse ja -motivatsiooni seosed ... (2007) Eesti kool 21. sajandi algul: kool kui arengukeskkond ja õpilaste toimetulek. Artikleid autoritelt. Tallinn: TLÜ Kirjastus. Kõiv, K.(2006) Eesti kasvatuse eritingimusi vajavate õpilaste koolid 2005/2006. Uurimisprojekti aruanne EV Haridus- ja Teadusministeeriumile. Managing the Behaviour of Children and Young People in Secure Estates....