Lähiajalugu gümnaasiumile. I osa E-raamat


Lähiajalugu gümnaasiumile. I osa - Mart Laar pdf epub

PRICE: FREE

TEAVE

KEEL: EESTI
AJALUGU: 2006
KIRJUTAJA: Mart Laar
ISBN: 9789985211731
VORM: PDF EPUB MOBI TXT
Faili suurus: 4,23

SELGITUS:

Mart Laari ja Lauri Vahtre uus ajalooõpik kahes osas ja üheksas suuremas alajaotuses püüab anda kaasaegse ja süstemaatilise pildi 20. sajandi ajaloost. Tavapärasest suuremat tähelepanu pööratakse kultuuri ja eluolu muutustele vaadeldaval perioodil. Tekst on liigendatud, tähtsamad mõisted, sündmused, isikunimed ja daatumid eraldatud. Olulisemate arengute puhul on püütud selgemalt välja tuua nende põhjused ja tagajärjed. Põhiteksti täiendavad lisamaterjalid (allikad, mälestused, vastakad seisukohad, plakatid, karikatuurid), mis ärgitavad antud teemal edasi mõtlema. Õppetükkide lõpus on küsimused ja ülesanded.

...t Avita aastast 2002 Lähiajalugu, III osa: maailm enne ja pärast kommunistliku süsteemi kokkuvarisemist, unipolaarne maailm, multipolaarne maailm; Kõikidesse õpikutesse on lisatud ülevaated tolle aja kultuuri ja eluolu muutustest, inimsusevastastest kuritegudest ning muust maailmast (koloniaalsüsteem, islamiriigid jm) ... Lähiajalugu (3. osa) 2017 -- Raamatukoi raamatupood ... . "Lähiajaloo õpik gümnaasiumile, I osa" kokkuvõte. Sisaldab endas mõistete lahtiseletusi, tähtsate isikute kirjeldusi ning sündmuste ja aastate kokkuviimist. Sobib 11. klassi kontrolltööde sooritamiseks. Käsitletud teemad: Maailm 20. sajandi algul; Esimene maailmasõda ja selle tagajärjed; Maailm kahe sõja vahel; Teine maailmasõda. Kirjastus Raudpats Kirjastus Raudpats loodi 1. detsembril 2006 eesmärgiga anda välja ajaloodidaktika alast kirjandust. Eesti ajalooõpetajad ... Lähiajalugu, I osa. Õpik gümnaasiumile - Kirjastus Avita ... . Sobib 11. klassi kontrolltööde sooritamiseks. Käsitletud teemad: Maailm 20. sajandi algul; Esimene maailmasõda ja selle tagajärjed; Maailm kahe sõja vahel; Teine maailmasõda. Kirjastus Raudpats Kirjastus Raudpats loodi 1. detsembril 2006 eesmärgiga anda välja ajaloodidaktika alast kirjandust. Eesti ajalooõpetajad vajavad uudseid eestikeelseid metoodilisi väljaandeid, mis hõlbustaksid nende igapäevatööd, annaksid uusi ideid ja praktilisi lahendusi tundide läbiviimiseks. Lähiajalugu 1. osa Avita 2008 Loe lähemalt... Ago Pajur, Tõnu Tannberg ja Einar Värä Lähiajalugu 1. osa ... Lähiajalugu gümnaasiumile 1. osa Avita 2006 Loe lähemalt... Einar Maasik Maa hingab Eesti Raamat 1982 Hind: 3.00 € ... A. Neihardt, I. Šišova „Vanaaja seitse maailmaimet" on koostatud Nõukogude ajal ja tekstis on kohati tunda omaaegset lähenemist. • Kindlasti on abiks täiendava materjali kasutamine ja üldised teadmised antiikkultuurist (arhitektuur, kunst, mütoloogia). 1 XXVII ajaloo-olümpiaadi märksõnad, kirjandus ja allikad 2019/2020. õppeaastal VI klass: Vanaaja seitse maailmaimet Koostajad: Ivo Maripuu ja Saskia Sadrak Märksõnad Cheopsi püramiid Semiramise (Babüloni) rippaiad 20. sajandist tänapäevani. Õpik gümnaasiumile" Avita 2006. Ajaloo III kursus: 20. sajandi üldajalugu Õpikud: M Laar, L. Vahtre „Lähiajalugu I. Gümnaasiumile" ja „Lähiajalugu II. Gümnaasiumile" Avita 2007 Eesti ajaloo õpik gümnaasiumile, I osa. Esiajast Rootsi aja alguseni. Avita 2014 Eesti ajaloo õpik gümnaasiumile, II osa. Rootsi ajast 20. saj alguseni. Avita 2015 ... Laar, M. Lähiajalugu gümnaasiumile II osa. Õpik gümnaasiumile. Avita 2016 Laar, M,, Vahtre, L. Lähiajalugu gümnaasiumile I ja II . Tallinn : Avita 2005, 2007 ... 3 Jaan Anvelt (Allikas: Eesti iseseisvus ja selle häving, lk 42) 2.2. Tähista fotol ristikesega (X) Eesti Töörahva Kommuuni nõukogu esimees. 1p (Allikas: Lähiajalugu I: õpik gümnaasiumile, lk 87, Eesti iseseisvus ja selle häving, lk 42, XX Meie koolilõpetajad ei saa ajalootundides teada, kuidas ja miks maailm muutub, kuigi fakte ja nimesid tuleb meelde jätta päris palju. Kõige uuemas eesti gümnaasiumile mõeldud ajalooõpikus „Lähiajalugu gümnaasiumile. I osa" (autoreiks Mart Laar ja Lauri Vahtre) kuulutatakse esimese lausena, et „19. sajandi lõpul jõudis maailm imperialismiajastusse". Võimalik, et õpiku ... Lähiajalugu gümnaasiumile. I osa. - Tln: AS Bit 2006; 5) M. Laar, L. Vahtre. Lähiajalugu. Õpik gümnaasiumile. II osa. - Tln: AS Bit 2007; 3. Koolieksami hindamine ja ülesannete tüübid. Hindamise kriteeriumid. Ülesannete vastuseid hinnatakse täispunktides konkreetsete vastuste alusel. Seoste leidmise, iseloomustamist nõudvate ... Kooli õppekava on kehtestatud ühe tervikdokumendina põhikoolile ja gümnaasiumile. Ülenurme Gümnaasiumi õppekava kehtestatakse „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse" § 17 lg 1, Vabariigi Valitsuse 06.01.2011. a määruse nr 1 „Põhikooli riikliku õppekava" § 24 lõike 1, 1. Loetlege Esimese maailmasõja tulemused. Milliseid neist võiks pidada positiivseteks, millised negatiivseteks? Miks te nii arvate?. Võitjad said uusi maid ja palju eeliseid. 10. septembril 1919 sõlmisid liitlased Saint Germainis Austriaga rahu, 27. septembril 1919 Neuilly rahu Bulgaariaga, 4. juunil 1920 Trianoni rahu Ungariga, 10. augustil 1920 Sevresi rahu Türgiga.. Kursuse nimetus: Lähiajalugu I - Eesti ja maailm 20. sajandi esimesel poolel Kursuse järjenumber: 4 GYMN_AJALUGU4 Õppeaine: AJALUGU Klass: 11. klass 4. kursus; Eesmärgid: Gümnaasiumi ajalooõpetusega taotletakse, et õpilane: 1) tunneb huvi mineviku vastu ja teadvustab enda võimalusi mineviku uurijana ning ajaloos osalejana,...