Täideviimine ja osavõtt E-raamat


Täideviimine ja osavõtt - Jaan Sootak pdf epub

PRICE: FREE

TEAVE

KEEL: EESTI
AJALUGU: 2004
KIRJUTAJA: Jaan Sootak
ISBN: 9789985751503
VORM: PDF EPUB MOBI TXT
Faili suurus: 7,26

SELGITUS:

Täideviimist ja osavõttu käsitlev vihik on karistusõiguse üldosa loengutekstide sarja viimane, lõpetades seega kaheksast vihikust koosneva rea. Kui ettevaatamatus välja arvata, puudutavad kaastäideviimise ja osavõtu küsimused kõiki delikte – nii põhidelikte kui tuletisi. Seega on tegemist karistusõiguse süüteoõpetuse ühe kesksema probleemiga.Nagu eelnevateski vihikutes, on siingi püütud maksimaalselt kasutada meie kohtupraktikat. Kohtuotsuseid ei ole alati põhjalikult refereeritud, mistõttu võib osutuda vajalikuks nendega täiendavalt tutvuda. Hõlpsama kättesaadavuse huvides on Riigikohtu lahendid viidatud nii Riigi Teatajale kui Riigikohtu lahendite kogumikele.

...allinn : Juura, 2004 99 lk. Täideviimine ... Eluvastaste Süütegude Võrdõiguslik Ja Empiiriline Uurimus ... . Osavõtt. juriidilise isiku karistusõiguslik vastutus. Süüteo ettevalmistamine. Süüteokatse. Eksimus. ... Sellisel juhul kujutab inimene endast ohuallikat ja ta on koosseisupärase päästmistoimingu käigus kohustatud taluma oma õigushüvede kvalitatiivselt ja kvantitatiivselt suuremat kahjustamist kui asjasse puutumatu ... Vahendlik täideviimine ja subjektiivne külg Posted on 25/05/2014 by Admin Vahendlik täideviija peab täitma kõik süüteokoosseisus esitatavad vastutuse subjektiivsed eeldused: nii peab tal nt varguse korral esinema võõra vallasasja ebaseadusliku omastamise eesmärk. § 270 Prokuröri ja kaitsja osavõtt k ... ETIS - Täideviimine ja osavõtt ... . § 270 Prokuröri ja kaitsja osavõtt kohtuistungist § 271 Kohtulik arutamine tunnistajata, kannatanuta, asjatundjata ja eksperdita § 272 Kohtulik arutamine tsiviilkostjata § 273 Kohtuliku arutamise edasilükkamine § 274 Kriminaalmenetluse lõpetamine kohtuistungil § 274 1 Kohtumenetluse kiirendamise taotlus Täideviimine ja osavõtt erilise isikutunnuse korral.....29 10. Ülevaade sanktsiooniõigusest..... Karistusõigus ... pärijate ja pärandajatega. Võlaõigus (vt. Võlaõigusseadus) koosneb üldosast ja eriosast ja reguleerib kõike seda, mis seondub võlasuhtega, millest tuleb ühe isiku kohustus (võlgnik), teha teise isiku (võlausaldaja ... vormi - täideviimine ja osavõtt, kusjuures viimane seisneb kihutamises (§ 22 lg 2) ja kaasaaitamises (lg 3). KarS § 1191 osalemine nendes sätetes toodud osavõtu mõistele ei vasta, näiteks on osaleja iga isik, kes vaenulikul viisil mõjutab füüsiliselt või psüühiliselt teise osaleja vastu suunatud tegevust. 9. Täideviimine ja osavõtt: üksik-, kaas- ja vahendlik täideviimine, kuriteost osavõtu aktsessoorsus ja liigid, täideviija ekstsess. 10. Kuriteo ettevalmistamine, kuriteokatse ja lõpuleviidud kuritegu. 11. Kuriteole kihutamise katse, kuriteo toimepanemise ettepanekuga nõustumine ja kuriteo kaastäideviimise kokkulepe. 12. KARISTUSÕIGUSE KAASUSÜLESANNETE LAHENDAMISE METOODIKAST [JAAN SOOTAK] Rahva Raamatust. Kohaletoimetamine alates 24h ja tasuta. Karistusõiguse kaas... VARAVASTASED SÜÜTEOD [JAAN SOOTAK, MARKO KAIRJAK] Rahva Raamatust. Kohaletoimetamine alates 24h ja tasuta. Õpik käsitleb kõige levinumaid süütegus... Mõrva tunnuste liigitus riigiti on erinev ja täpselt samasuguste tunnuste esinemist kogumis me ei leia, samuti on olnud erinevad meie endi seadustes läbi ajaloo esinenud mõrva tunnused, mis on tingitud nii uute põhimõtete tekkimisest ja nende juurutamisest kui ka ühiskonnaelu ja kultuurielu muudatustest, mis on meie alal toimunud. Seevastu osavõtt võõrast enesekahjustamisest ei ole ka Eestis karistatav. ... täideviimine ja funktsionaalne teovalitsemine ehk kaastäideviimine." Samas võiks eeltoodud jäigale ja kitsapiirilisele teovalitsemise teooriale esitada mitmeid tõsiseltvõetavaid vastuväiteid. Nimelt on küsitav teo toimepanija vastutus olukorras, kus Karistusseadustik. 1. Kohus võib kuriteo eest mõista kolmekümnepäevase kuni kahekümneaastase või. eluaegse vangistuse.. Minu arust on see küll vähe, mõne k...