Isikuvastased süüteod E-raamat


Isikuvastased süüteod - Jaan Sootak pdf epub

PRICE: FREE

TEAVE

KEEL: EESTI
AJALUGU: 2014
KIRJUTAJA: Jaan Sootak
ISBN: 9789985754108
VORM: PDF EPUB MOBI TXT
Faili suurus: 9,22

SELGITUS:

Õppevahend on karistusõiguse üldkursuse vastava teema, samuti valikkursuste (nt karistusõiguse eriseminar) omandamiseks. Materjal on süstematiseeritud KarS eriosa 9. ptk alusel. Eelmise väljaandega võrreldes tuleb arvestada, et karistusõiguse revisjoni käigus on oluliselt muudetud ja täiendatud karistusseadustikku. Põhjalikult on ümber töötatud tervisekahjustust ja seksuaalsüütegusid käsitlevad III ja VI ptk. Käsikiri on lõpetatud 1. juuli 2014. a seisuga.

... of Estonia, Archival Library of the Estonian Literary Museum, Tallinn University of Technology Library and University of Tartu Library The E-Varamu is the central national portal for culture and science ... Eluvastased süüteod - Vikipeedia ... . It gives internet access to the national cultural heritage. Isikuvastased süüteod / Jaan Sootak ; [kaanekujundus: Jaana Kool] Editsioon 6., ümbertööt. ja täiend. vlj Ilmumisandmed Tallinn : Juura, 2020 (Tallinn : Tallinna Raamatutrükikoda) Füüsiline kirjeldus 160 lk. : ill. ; 23 cm ISBN 9789985755518 (köites) Märkus Bibliograafia joonealustes märkustes ja lk. 143-146. - Sisaldab registrit Märksõnad: isikuvastased süüteod süüteod kriminaalõigus karistusõi ... ETIS - Isikuvastased süüteod ... . : ill. ; 23 cm ISBN 9789985755518 (köites) Märkus Bibliograafia joonealustes märkustes ja lk. 143-146. - Sisaldab registrit Märksõnad: isikuvastased süüteod süüteod kriminaalõigus karistusõigus õppematerjalid kõrgkooliõpikud 3., ümbertöötatud ja täiendatud väljaanne. Esitrükk: Tartu : Tartu Riiklik Ülikool, 1986. Ilmus pealkirja all: Isikuvastased kuriteod Sari: Loenguid karistusõiguse eriosast 1 9 ISIKUVASTASED SÜÜTEOD. 1 Eluvastased süüteod § 113 Tapmine § 114 Mõrv § 115 Provotseeritud tapmine § 116 Lapse tapmine § 117 Surma põhjustamine ettevaatamatusest; 2 Tervisevastased süüteod. 1 Tervist kahjustavad süüteod § 118 Raske tervisekahjustuse tekitamine § 119 Raske tervisekahjustuse tekitamine ettevaatamatusest Eluvastased süüteod. Eluvastaseid süütegusid reguleerib karistusseadustiku (edaspidi KarS) 9. peatüki 1. jagu, kus kaitstav õigushüve on inimese elu, mis algab sünniga ja lõpeb surmaga. Õigust elule peetakse olulisimaks õigushüveks, kuna see on kõigi teiste õiguste ja vabaduste kaitse eeldus. Teema: Isikuvastased süüteod Schengeni infosüsteemis (SIS) Nõukogu otsuse 2007/533/JSK artikli 36 kohaselt on liikmesriikidel õigus sisestada Schengeni infosüsteemi (SIS) hoiatusteade „diskreetseks kontrollimiseks või erikontrolliks vastavalt artikli 37 lõikele 4" ja „et uurida kuritegusid". Perevägivallakuritegude hulka loetakse karistusseadustiku isikuvastased süüteod (v.a surnuvastased süüteod), röövimine ja avaliku korra raske rikkumine, mis on toimunud praeguste või endiste abikaasade, elukaaslaste, partnerite vahel. 2017. aastal moodustasid Eestis ähvardamised perevägivallakuritegudest ligi kümnendiku. Jätka: OÜ Juura © 2020 4 1. ÜLDOSA 1.1. Üldsätted 1. Finantsinspektsioon (FI) on esitanud mitteresidendist kliendile (rahvusvaheline pank Y) nõude esitada talle andmeid Eesti Väärtpaberite keskregistris hoitava väärtpaberikonto kohta. Isikuvastased süüteod (Juhan Sarv). Töögruppi juhtis Tartu Ülikooli karistusõiguse professor Jaan Sootak. Töögrupi ettepanekute läbiarutamiseks ja ettepanekute tegemiseks eelnõu koostamiseks moodustati Justiitsministeeriumi juurde kodifitseerimiskomisjon, kuhu kuulusid ... Isikuvastased süüteod Kehalise väärkohtlemise all (§ 121) tuuakse eraldi välja perevägivald . Kuna sageli on lähisuhte­vägivald varjatud ja korduv, karmistati karistusi lähi- või sõltuvussuhtes kehalise väärkohtle­mise eest. VARAVASTASED SÜÜTEOD [JAAN SOOTAK, MARKO KAIRJAK] Rahva Raamatust. Kohaletoimetamine alates 24h ja tasuta. Õpik käsitleb kõige levinumaid süütegus... 5 1 VÄGISTAMINE SEKSUAALSE ENESEMÄÄRAMISE VASTASE SÜÜTEONA Karistusseadustiku eriosas on kirjeldatud süütekoosseisud, mis on õiguslikult oluline lex põhimõtte nullum crimen nulla poena sine lege tähenduses.1 Isikuvastased süüteod moodustavad karistusseadustikus2 omaette peatüki (9. ptk), mis on eriosas järjekorras teine ja see peatükk on omakorda vastavalt karistusseadustiku ... Isikuvastased süüteod on tänavu märgatavalt kasvanud Loe artiklit. Tänane leht. Isikuvastaste kuritegude arv tõuseb Loe artiklit. Eesti. Isikuvastaste kuritegude arv on tõusnud Loe artiklit. Tagasi üles. Päevatoimetaja. Karel Reisenbuk. 666 2227. Kontakt. Vihje: 507 306...