Matemaatika tööraamat gümnaasiumile II osa. Täiendatud trükk E-raamat


Matemaatika tööraamat gümnaasiumile II osa. Täiendatud trükk - Allar Veelmaa pdf epub

PRICE: FREE

TEAVE

KEEL: EESTI
AJALUGU: 2016
KIRJUTAJA: Allar Veelmaa
ISBN: 9789949559343
VORM: PDF EPUB MOBI TXT
Faili suurus: 7,80

SELGITUS:

"Matemaatika ülesannete lahendamise vilumus tekib ainult ühe tegevusega – ülesannete lahendamisega. Siin on heaks abivahendiks „Matemaatika tööraamat gümnaasiumi lõpetajale“, mis on koostatud silmas pidades riikliku õppekava laia matemaatika kursuste nimistut. Tööraamatus on iga teema alguses välja toodud vajalikud valemid ning onhulgaliselt erinevaid näiteülesannete lahendusi. Raamatus on juttu nõuetest ülesannete lahenduse vormistamisele, taskuarvuti mõistlikust kasutamisest ning ka sellest, kuidas ülesannete lahendusi kontrollida personaalarvuti abil.Raamatut saavad kasutada ka need õpilased, kes õpivad matemaatikat kitsa kursuse järgi. Tööraamatu lõpus on mitmed näidiseksami variandid. "

..., et neid valdamata on inimesel mõeldamatu ühiskonnas toime tulla ... DOC Matemaatika Töökava ... . Seetõttu peab matemaatikaõpetus täitma ka praktilis-rakenduslikku funktsiooni. 5. Matemaatikaõpetuse üheks funktsiooniks on õpilase isiksuse arendamine. Osa leidmiseks arvust (tervikust), tuleb arv korrutada osamääraga. Osamäär näitab, kui suur osa arvust tuleb leida. Kui osamäär on väiksem kui 1, siis on leitav osa ... Matemaatika ainekava 2. klassis 1. Ajaline maht 4 tundi nädala ... Matemaatika tööraamat 1. klassile, II osa | MAURUS ... ... Matemaatika ainekava 2. klassis 1. Ajaline maht 4 tundi nädalas, kokku 140 tundi 2. Eeldatav õpilaskontingent on 1. klassi õppekava läbinud õpilased. 3. Õppeaine sisu ja eeldatavad õpitulemused Arvutamine (60 tundi) Õppesisu Eeldatavad õpitulemused Arvud 0-1000, nende tundmine, lugemine, kirjutamine, järjestamine ja võrdlemine. Lähem pilguheit gümnaasiumi matemaatika tööraamatusse 6. veebr. 2015 Sirje Sild Nõo reaalgümnaasiumi õpetaja-metoodik - Kommenteeri artiklit. Aasta 2015 on käes ja viimane aeg alustada ettevalmistusi, et 21. mail toimuv matemaatika riigieksam väga hästi sooritada. Tööraamat vastab riiklikule õppekavale ja sisaldab järgmisi teemasid: geomeetrilised kujundid, esemete järjestamine ja rühmitamine, hulkade võrdlemine, arvude 1-10 ehitus ning liitmine ja lahutamine 10 piires. Autorite taotluseks on äratada õpilastes huvi matemaatika vastu. Lisaks matemaatikaalaste oskuste andmisele pakub tööraamat võimalusi loovuse arendamiseks, võimaldades ... MATEMAATIKA TÖÖRAAMAT I KLASSILE 2. OSA. riiklikule õppekavale. Retsenseerinud Hannes Jukk, Maire Kiidron, Kristiina Orgla Illustratsioonid: Liina Tuuling Kunstiline toimetaja Tiit Tõnurist Toimetaja Malle Soosaar Tehniline toimetaja Tiia Linkvist Tallinn, 2008 ISBN 978-9985--2211-5 3. KLASSI MATEMAATIKA TASEMETÖÖ. Alus: haridus ja teadusministri määrus nr 59 § 7, vastu võetud 17. septembril 2010.. . TASEMETÖÖ EESMÄRK. Tasemetööga kogutakse informatsiooni põhikooli riikliku õppekava üld ja valdkonnapädevuste. kujunemise, läbivate teemade ning õppe ja kasvatuseesmärkide saavutatuse ning kooliastme. õpitulemuste omandatuse kohta.. ....