Saare maakonna loodusmonumendid E-raamat


Saare maakonna loodusmonumendid - Martin Suuroja pdf epub

PRICE: FREE

TEAVE

KEEL: EESTI
AJALUGU: 2017
KIRJUTAJA: Martin Suuroja
ISBN: 9789949937868
VORM: PDF EPUB MOBI TXT
Faili suurus: 10,64

SELGITUS:

kaasnevad tähelepanuväärsused on need, mille üle iga maakonna, olgu siis suure või väike, uhkust tunneb ning mille läbi ta end teiste seast esile tõsta püüab. Maailmaimesid on palju, aga kauneim neist on see, mis on oma koha leidnud sinu koduläve ees. See raamat, nagu nimigi ütleb, räägib eelkõige loodusmonumentidest, aga selles on midagi kultuurist, kunstist kui ka rahvapärimusest. „Eesti loodusmonumentide ” maakondlikus sarjas on seni ilmunud viis raamatut: Virumaa (2012), Harjumaa (2013) Hiiumaa (2014), Põvamaa (2015) ja Võrumaa (2016) ning nüüd ongi järg Saaremaa käes.Saaremaa (varem ka Kure-Saar), liivi Sāme mā, läti Sāmsala, rootsi Ösel, saksa Oesel, ladina Osilia, viikingite Eysysla. Saaremaa on Eesti suurim saar (2673 km²) ja Läänemeres pindalalt neljas Sjǣllandi, Gotlandi ja Fyni järel.Saaremaa ei ole päriselt seesama, mis Saare maakond, sest lisaks Saaremaale kuulub Saare maakonna koosseisu veel Muhumaa ja kolm arvestava suurusega saart (Abruka, Ruhnu ja Vilsandi). Kui sõsarsaar Hiiumaa jagab oma maakondlikku iseolemist Kassariga, siis Saaremaa lahutamatuks kaaslaseks ja rivaaliks on Muhumaa.Kõigest sellest ja veel paljust muust, mis on Saare- ja Muhumaa liidul kaugemalt tulnule imetlemiseks välja on panna, on Saaremaa loodusmonumentide raamatus juttu.

...le 7 õppepäeva ja 2 õppesõitu (Holland ja Belgia, Torgu vald) ... Kategooria:Saare maakonna linnused - Vikipeedia ... . Avalikud, millest said osa võtta ka teised huvilised, olid neist kaks - Sõnaränd ja D. Vaarandi juubelikonverents, mis toimus koostöös Laimjala Loodussõprade Seltsiga. Saare maakonna rahvastik väheneb järjepidevalt nii väljarände kui ka negatiivse iibe tõttu. 2017 aasta keskmise põhjal on langus jõudnud -141-le. 21,3% Saaremaa elanikkonnast on vanem kui 65 eluaastat (Eestis 18,1). Elanike vananemine tingib olukorra, kus ülalpeetavate arv elan ... Lühidalt KULTUURIST - Saarte Hääl ... . Elanike vananemine tingib olukorra, kus ülalpeetavate arv elanikkonnas kasvab, mis omakorda seab suurema Saare maakonna kalanduspiirkonna arengustrateegia aastateks 2014 - 2020+ otseseks eesmärgiks on suunata "Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014-2020" meetme 3.2 "Kogukondlikult juhitava kohaliku arengu strateegia rakendamine." toetuste kasutamist Saare maakonna kalanduspiirkonnas. Maakonnaplaneeringu kehtestamine. Riigihalduse ministri 27.04.2018 käskkirjaga nr 1.1-4/94 kehtestati Saare maakonnaplaneering 2030+. Maakonnaplaneering haarab kogu Saare maakonna territooriumi. Maakonnaplaneeringu peamine eesmärk on maakonna ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määratlemine, tasakaalustades seejuures riiklikud ja kohalikud huvid ja see on aluseks kohalike ... Saare maakonna rahvaraamatukogude aastaaruanne 2014 Maakonna/linna nimi Elanike arv (01.01.14) Üldkasutatavate raamatukogude arv Harukogude arv Kokku Saare maakond 34836 30 0 30 1.Põhilised tegevussuunad Olulisem aastast 2014: Liikumisaasta raames toimunud ettevõtmised (spordialase kirjanduse tutvustamine, Raamatu "Saare maakonna loodusmonumendid" esitlus Kuressaare linnus, Muu "Säärane mulk ehk sada vakka tangusoola" Kärla rahvamaja, Teater Sulev Nurme "Kuressaare rohestruktuuri analüüs" Restoran Kass, Seminar Slam Shot Party Club Diva, Saaremaa ööklubi...