Õppe- ja kasvatustegevus lasteaias E-raamat


Õppe- ja kasvatustegevus lasteaias - Kristina Nugin pdf epub

PRICE: FREE

TEAVE

KEEL: EESTI
AJALUGU: 2017
KIRJUTAJA: Kristina Nugin
ISBN: 9789949492763
VORM: PDF EPUB MOBI TXT
Faili suurus: 10,24

SELGITUS:

Raamat „Õppe- ja kasvatustegevus lasteaias“ on suunatud koolieelse lasteasutuse pedagoogidele, alushariduse üliõpilastele ja lastevanematele, kes soovivad saada ülevaadet lapse arengust ja seda toetavast õppeprotsessist lasteaias. Raamatu autoriteks on õppejõud ja praktikud, kellel on nii lastega töötamise kui ka ülikoolis õpetamise kogemus.Raamat sisaldab lapse arengu ja seda toetava õpikeskkonna teoreetilist konteksti, aga ka mitmeid praktilisi näiteid ja soovitusi erinevate didaktiliste meetodite läbiviimiseks õppe- ja kasvatustegevuses.Raamatus leiavad käsitlemist laste terviseedendus, väärtuskasvatus, avatud õpikeskkonnad, digivahendid ja kaasajal üha aktuaalsemaks muutuv mitmekultuurilise alushariduse temaatika. Samuti on esitatud ülevaatedõppe- ja kasvatusprotsessi etappidest, valdkondlike didaktikate põhimõtetest, mängu tähendusest koolieelses eas ning lasteaiaõpetaja professionaalsetest oskustest.

...tuntult tundmatule, lapse motiveerimine, integratsioon ehk lõimumine erinevate ainete vahel ... Õppe- ja kasvatustegevus lasteaias - .: Kirjastus Atlex ... . Lasteaias toimub õppe-ja kasvatustegevus eesti keeles. Viimati uuendatud: 26.07.2018 Õppe-ja kasvatustegevus lasteaias toimub rühma päevakava alusel, mis määrab lapse eale vastava päevarütmi, une- ja ärkveloleku aja, kus vahelduvad igapäevatoimingud (mäng, loominguline tegevus, liikumine jm) ning lasteaiaõpetaja poolt juhendatud õppe- ja kasvatustegevus. Päevakava on kättesaadav lasteaia kodulehel ja rühmade ... Õppe- ja kasvatustegevus to ... Õppe- ja kasvatustegevus lasteaias - Apollo ... . Päevakava on kättesaadav lasteaia kodulehel ja rühmade ... Õppe- ja kasvatustegevus toimub eesti keeles. Karksi-Nuia lasteaias on kasutusel digitaalne õppe- ja kasvatustegevuse päevik infosüsteemis Stuudium. Rühmade õppe- ja kasvatustegevused tuginevad lasteaia õppekavale. Rühmaõpetajad püstitavad rühma õppeaasta õppe- ja kasvatustegevuste eesmärgid lähtuvalt lasteaia tegevuskava ... Õppe- ja kasvatustegevus. 2019/2020. õppeaasta peateema meie lasteaias on "Me Õpime Klubides" Õppeaasta märksõnad ja põhimõtted on: Me Õpime Klubides. Õppe- ja kasvatustöö toimub klubidesse kuulumise põhimõttel. Klubide eesmärk on lapse huvide, tugevuste ja talendi väljaselgitamine ning toetamine. Õppeaasta jooksul (septembris ... Õppe- ja kasvatustegevus toetab lapse kehalist, vaimset, sotsiaalset ja emotsionaalset arengut, mille tulemusel kujuneb lapsel terviklik ja positiivne minapilt, ümbritseva keskkonna mõistmine, eetiline käitumine, algatusvõime, esmased tööharjumused, kehaline aktiivsus ja arusaam tervise hoidmise tähtsusest ning arenevad mängu-, õpi ... Raamat „Õppe- ja kasvatustegevus lasteaias" on suunatud koolieelse lasteasutuse pedagoogidele, alushariduse üliõpilastele ja lastevanematele, kes soovivad saada ülevaadet lapse arengust ja seda toetavast õppeprotsessist lasteaias. Raamatu autoriteks on õppejõud ja praktikud, kellel on nii lastega töötamise kui ka ülikoolis õpetamise kogemus. ÕPPE- JA KASVATUSTÖÖ ÜLDEESMÄRGID: Õppe- ja kasvatustegevuse üldeesmärk on lapse mitmekülgne ja järjepidev areng kodu ja lasteasutuse koostöös. Üldeesmärgist lähtuvalt toetab õppe- ja kasvatustegevus lapse kehalist, vaimset, sotsiaalset ja emotsionaalset arengut, mille tulemusel kujuneb lapsel terviklik ja positiivne minapilt ... Pihtla lasteaias toimub õppetöö 1. septembrist -31. augustini. ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSE EESMÄRGID JA PÕHIMÕTTED Visioon: 1. Toetada laste vaimset, füüsilist, kõlbelist, sotsiaalset ja emotsionaa… Raamat «Õppe- ja kasvatustegevus lasteaias» on suunatud koolieelse lasteasutuse pedagoogidele, alushariduse üliõpilastele ja lastevanematele, kes soovivad saada ülevaadet lapse arengust ja seda toetavast õppeprotsessist lasteaias. Raamatu autoriteks on õppejõud ja praktikud, kellel on nii lastega töötamise kui ka ülikoolis ... 3. Õppe- ja kasvatustegevuse eesmÄrgid, pÕhimÕtted ja sisu Õppekasvatusprotsessi üldeesmärk on lapse mitmekülgne ja järjepidev areng kodu ja lasteaia koostöös. Õppe- ja kasvatusprotsessi üldeesmärgist lähtuvalt toetab lasteaed lapse kognitiivset, füüsilist, sotsiaalset ja emotsionaalset arengut, mille tulemusel kujuneb lapsel: Lasteaia keskkonnatingimuste ja õppe-kasvatustegevuse mõju laste kehalisele arengule kooliks ettevalmistavas rühmas Uuringu aruanne. Tervise Arengu Instituut ... kas trenn toimub lasteaias või käiakse mujal), ilmnesid olulised erinevused tasakaalu, kerelihaste jõu, jalgade jõu ning jooksu kiiruse ja osavuse testide tulemustes. ... Õppe- ja kasvatustegevuse korraldus. Lasteaed on avatud aastaringselt, välja arvatud suveperioodil neli nädalat (kollektiivpuhkus). Õppe- ja kasvatustegevus on korraldatud õppeaastati. Õppeaasta algab 1.septembril ning kestab 31.augustini. Õppe- ja kasvatustegevuse korraldamisel toimub tegevuste kavandamine 01. septembrist kuni 31. maini. ÕPPE-JA KASVATUSTÖÖ KORRALDUS LASTEAIAS Lasteaia Naeratus arengukava Lasteaia Naeratus õppekava Lasteasutuse õppekava lähtub Vabariigi Valitsuse 29.maist 2008 määrusest nr 87, "Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava", kehtestatud nõuetest. 2. Õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisel ning läbiviimisel arvestatakse laste eripära: võimeid, keelelist ja kultuurilist tausta, vanust, sugu, terviseseisundit jms. Pedagoogid on lapse arengu suunajad ning arengut toetava keskkonna loojad. 3. Laps on õppe- ja kasvatustegevuses aktiivne osaleja ning tunneb rõõmu tegutsemisest. Lasteaia väärtused toetavad kodu ja lasteaia koostööd lapsest lähtuvas õppe- ja kasvatustegevuses Põhimõtted: Projekt- ja õuesõppe järjepidev kasutamine; Lasteaia väärtuste nähtavaks tegemine; Lastevanemate kaasamine õppe- ja kasvatustegevustesse Moto: Ma kuulen ja ma unustan. Ma näen ja ma jätan meelde. Ma teen ja ma mõistan. Väärtuskasvatus lasteaias läbi õppekava erinevate õppe- ja kasvatustegevuste Kirje Anu Tammik, magist...