Video ja televisioon lõimitud keele- ja aineõppena E-raamat


Video ja televisioon lõimitud keele- ja aineõppena - Diana Joassone pdf epub

PRICE: FREE

TEAVE

KEEL: EESTI
AJALUGU: 2011
KIRJUTAJA: Diana Joassone
ISBN: 9789949441952
VORM: PDF EPUB MOBI TXT
Faili suurus: 7,16

SELGITUS:

Uute riiklike õppekavade rakendamisel aastatel 2010–2013 vajab õpetaja uusi õppematerjale lõimitud aine- ja keeleõppe (LAK) eesmärkide realiseerimiseks. Video ja televisioon võimaldavad tuua reaalse maailma õppeprotsessi. Televisioon veebikeskkonnas on aga keele- ja ainetunnis lisaväärtuseks. Lõiming läbivate teemadega pakub suurepärase võimaluse video ja televisooni vahendusel muuta keele-ja aineõpetus tegeliku elu vajadustest lähtuvaks s.t. tutvustada olukordi, millega inimene ühiskonnas toimides kokku puutub ja millega hakkamasaamiseks tuleb õpilasi ette valmistada.Raamatus antakse ülevaade videomaterjalidest, telesaadetest ja televisoonist veebikeskkonnas, tutvustatakse viit metoodilist põhivõtet videote ja telesaadete vaatamiseks. Raamatus tuleb juttu ka vaatamiseelsetest,-aegsetest ja -järgsetest ülesannetest/tegevustest. Töölehed on abiks läbivate teemade rakendamiseks videote ja telesaadete vahendusel mitte ainult keele- ja kirjanduse tundides, vaid ka integreerituna ainetundidesse ja erinevate valdkonnapädevuste arendamiseks.

... juuni 2011 Eesti kultuuriruumi arendamine ja tunnetamine integratsiooni protsessis eesti ühiskonda (16 tundi) • august 2010 Õpilase, õpetaja ja venemate omavahelised suhted (16 tundi) • juuni 2010 Koolitus- ja koostööprogrammi väljatöötamine ... EKI keelenõuanne ... ... Tellimiskeskkond on loodud välismaal eesti keelt ja kultuuri õpetavate kõrgkoolide lektoritele ning väliseesti koolide ja seltside õpetajatele õppematerjalide tellimiseks. Eestis tegutsevate asutuste ega eraisikute tellimusi vastu ei võeta. ... Video ja televisioon lõimitud keele- ja aineõppe toetajana: raamat: täiskasvanud: Keeleõpe ... Eesti keele õppemängud lasteaias Atlex 2009 Loe lähemalt... Toivo Niiberg ja ... AHTME GÜMNAASIUMI EESTI KEELE KATEEDER: Koolitus ... . Eestis tegutsevate asutuste ega eraisikute tellimusi vastu ei võeta. ... Video ja televisioon lõimitud keele- ja aineõppe toetajana: raamat: täiskasvanud: Keeleõpe ... Eesti keele õppemängud lasteaias Atlex 2009 Loe lähemalt... Toivo Niiberg ja Tiiu Urva ... Svetlana Ganina ja Henn Voolaid Füüsika riigieksamite ülesandeid ja soovitusi lahendamiseks Atlex 2010 Loe lähemalt... Svetlana Ganina ja Henn Voolaid ... Õppimine ja õppimisteooriad. Grupi arengufaasid. Mitmiktaip (erinevad õpistiilid). Lõimitud aine- ja keeleõppe, s.h keelekümblusprogrammi põhimõtted. 3-faasilise õpiprotsessi (evokatsioon, sh eesmärgistamine; tähenduse mõistmine; reflekt-sioon) mõju mõtestatud õppimisele. Õppetund, tunnivaatlus, tunnianalüüs. Turvaline koostööd soodustav õppekeskkond: füüsiline, vaimne ... Artiklite kogumik...