Vennastekoguduse kirjandus E-raamat


Vennastekoguduse kirjandus - Rudolf Põldmäe pdf epub

PRICE: FREE

TEAVE

KEEL: EESTI
AJALUGU: 2011
KIRJUTAJA: Rudolf Põldmäe
ISBN: 9789985773956
VORM: PDF EPUB MOBI TXT
Faili suurus: 5,51

SELGITUS:

Rudolf Põldmäe (1908–1988) on uurinud eesti folkloori, vennastekoguduse liikumise ajalugu ja kirjasõna, 19. sajandi teise poole kirjandusprotsessi ja kultuurilugu, C. R. Jakobsoni ning J.Hurda elutööd. Rudolf Põldmäe töötas 1938–1939. aastal Saksamaal Herrnhutis läbi vennastekoguduse arhiivi, mille põhjal valmis aastail1974–1975 töö Eesti vennastekoguduse kirjandusest. Nende kaante vahel näeb see nüüd esmakordselt tervikuna trükivalgust.Vennastekoguduse kirjandusharrastus on meie maal ja eesti rahva juuresainulaadne: pärisorjade eeldatav vaimupimedus püüdles väsimatult kirjaoskuse ja raamatutarkuse poole, mida härrandlik luteri kirik ei suutnud ega tahtnudki rahuldada. Soodsamaid võimalusi pakkus luteri kiriku kehandisse tugevasti sisse imbunud hernhuutlaste diasporaa tegevus. Oma eriõpetuse levitamiseks oli vaja soetada rahvakeelset usulist tarbekirjandust, mille eest hoolitsesid teoloogiliselt haritud hernhuutlased, kirjanduse hulga kasvamine suurendas omakorda kirjaoskajate talupoegade hulka, keda rakendati hernhuutlike käsikirjade lugemisel. Vennastekoguduse käsikirjad (peamiseltKagu-Eestis) ja 19. sajandi alguses hoogsasti ilmuma hakkav trükikirjandus moodustasid domineeriva osa eesti rahva vaimuelus ja sellega mittearvestamine oleks suur eksimine ajaloolise tõe vastu. See peaks õigustama ka käesolevat töömahukat uurimust.Raamatu väljaandmist on toetanud Haridus- ja Teadusministeerium, Kultuuriministeerium ja Eesti Kultuurkapital.

... PÄEVA JOOKSUL. 042 Kokkuvõte saksa ja soome keeles Vennastekogudus (herrnhutlus) sündis Saksamaal, võttes eeskuju 15 ... Voldemar Ilja Vennastekoguduse (herrnhutluse) ajalugu ... ... . sajandi Böömimaal aset leidnud vendade liikumisest.Voldemar Ilja uurimuse teine osa ... "Vennastekoguduse kirjandus". Ilmamaa, Tartu 2011, 532 lk. Tunnustus. 1986 - Juhan Smuuli nimeline kirjanduse aastapreemia ("C. R. Jakobsoni teedest ja töödest") Kirjandus "Aastakümnete kutsumus ja missioon. Korrespondentsintervjuu Rudolf Põldmäega" - Keel ja Kirjandus 1983, nr 2, lk 91-97; Peeter ... Vennastekoguduse popul ... VENNASTEKOGUDUSE KIRJANDUS: Rudolf Põldmäe - Book | Rahva ... ... . Korrespondentsintervjuu Rudolf Põldmäega" - Keel ja Kirjandus 1983, nr 2, lk 91-97; Peeter ... Vennastekoguduse populaarsuse üheks põhjuseks oli kahtlemata nii see, et liikumises rõhutati lihtsat „südameusku" kui ka tõik, et esmakordselt oli põliselanikel võimalus ise korraldada oma usuelu — kuna vennastekoguduses oli oluliseks palveosadus, siis moodustusid sellised osaduslikud palveringid ka maarahva seas ja keskseteks figuurideks neis said kohalikud talupojad (lugejavennad). P õ l d m ä e, Rudolf 2011. Vennastekoguduse kirjandus. (Eesti mõttelugu 101.) Tartu: Ilmamaa. R o s s, Kristiina 1995. Ülemlaulu tõlkest esimeses eestikeelses Piiblis. - Akadeemia, nr 1, lk 3-29. R o s s, Kristiina 2013. Riimi sunnil sündinud elukas. - Keel ja Kirjandus, nr 1, lk 522-528. R o s s, Kristiina 2016a. Vennastekoguduse tegevus keelustati Vene keisririigis 1743. aastal, aga jätkus Eestis mõnel pool küllaltki edukalt kuni 1817. aastani, mil hernhuutlaste tegevust taas ametlikult lubati. Liikumist edendas ka 19. sajandi teisel kümnendil mitmes Eesti maakonnas levinud usuäärmuslik nn taevaskäijate liikumine. 1940. a lõpuks oli okupatsioonivõim likvideerinud vennastekoguduse struktuuri ja seega avaliku õigusliku eksisteerimise. Jätkati luteri kiriku raamides. 1990 taastati liikumise evangeelne tegevus endise põhikirja alusel ning sidemed keskusega Herrnhutis. 1992 taastati Eesti Evangeelne Vennastekogudus juriidilise isikuna. Vennastekoguduse kirjandus. Lk 21-24. 11 Sealsamas. 12 Sealsamas. 7 nende soole, vanusele ja perekonnaseisule nn kooridesse, üksteist kutsuti vendadeks ja õdedeks, millest tulenes ka nimetus „vennastekogudus" (Brüdergemeine). Kõigil liikmetel lasus võrdselt kohustus teenida koguduse ühiseid huve. ... Anna Haava (kirjandus) Georg Hackenschmidt (filosoofia) "Valitseda elu" EM 17, 1997 Pärtel Haliste ... 2006 Rudolf Põldmäe (kirjanduslugu) "Vennastekoguduse kirjandus" EM 201, 2011 Konstantin Päts (poliitika) "Eesti riik I" EM 27, 1999; "Eesti riik II" EM 38, 2001 Riho Päts (muusikateadus) ... P õ l d m ä e, Rudolf 2011. Vennastekoguduse kirjandus. (Eesti mõttelugu 101.) Tartu: Ilmamaa. R o s s, Kristiina 2009. Kirjaliku eesti lause poole. Tähelepanekuid paari käändelise verbivormi ja neid sisaldavate tarindite kirjakeelde sugenemisest. - Keel ja Kirjandus, nr 12, lk 889-907. R o s s, Kristiina 2013. Riimi sunnil sündinud ... V. Ilja Vennastekoguduse (hernutluse) ajalugu Eestimaal (Põhja-Eesti): palvemajad. Tallinn: Logos, 2010 R. Põldmäe Vennastekoguduse kirjandus. Tartu: Ilmamaa, 2011. Powered by Create your own unique website with customizable templates. Põldmäe tollane keskne töö aga on 1930. aastatel alustatud vennastekoguduse kirjanduse ülevaate tervikuks kirjutamine aastail 1974-1975. 500-leheküljeline detailne monograafia "Vennastekoguduse kirjandus" ilmus alles 2011. Koidula ning Jannseni mõjuautorite ja elu uurimist jätkab Aino Undla-Põldmäe. Tallinna vennastekoguduse evangeelne töö jätkus keeluaastatel Nõmme Hiiu palvelas, mis oli antud Nõmme Rahu kiriku kaitsva tiiva alla. Endla tänava palvemaja Eesti Evangeelne Vennastekogudus (EEVK) taastati 1992. a juriidilise isikuna, kuid puudusid ruumid niihästi koguduse keskusel kui ka Tallinna osakonnal. Katoliiklus. Vennastekoguduse tegevusega ei jõudnud kristlus mõistagi mitte esimest korda eesti maarahva vaimuilma. Esimesed ristiusu mõjud saabusid Eestimaale nii kauba- kui ka sõjateid pidi niihästi idast kui läänest juba enne kristluse jagunemist Lääne- ja Idakirikuks 1054. aastal. Endel Nirgi nõukogudeaegne „Eesti kirjandus" pakub mõningasest aegumisest hoolimata asjalikku ajaloolist kommentaari konteksti mõistmiseks, asjatundlikke arvamusi leidsin ka ELMist ja Oklahoma ülikooli maailmakultuuri ajakirjast. ... Sinu „Sissejuhatus…" tõstab tähelepanuväärselt esile vennastekoguduse osa kirjandusloos....