Metafoorid, mille järgi me elame E-raamat


Metafoorid, mille järgi me elame - George Lakoff pdf epub

PRICE: FREE

TEAVE

KEEL: EESTI
AJALUGU: 2011
KIRJUTAJA: George Lakoff
ISBN: 9789985587157
VORM: PDF EPUB MOBI TXT
Faili suurus: 7,30

SELGITUS:

Revolutsioonilise „Metafoorid, mille järgi me elame“ mõju tänapäeva kognitiivsele keelekäsitusele on raske ülehinnata. Lakoff ja Johnson muutsid sellega põhjapanevalt senist arusaama metafoori olemusest, selle osast inimkeeles ja -meeles. Raamatu esmatrükk ilmus juba 1980. a, ometi viidatakse sellele metafooriaabitsale endiselt pea igas vastavasisulises uurimistöös.Metafoorid ei ole pelgalt keele ja kõnega seotud nähtus, vaid iseloomustavad inimesele omast maailmast arusaamise viisi mõistelisel tasandil. Inimesed mitte üksnes ei räägi, vaid ka mõtlevad ja toimivad metafoorselt. Raamatus paljastatakse mitmeid meie elu vaikimisi suunavaid metafoore, näidatakse nende seost inimeksistentsi füüsilise aluskogemusega ja kultuuriliste väärtushinnangutega.Metafooriteooria valguses seatakse kahtluse alla mõned valitsevad filosoofilised arusaamad tõest, tähendusest, mõistetest ja mõistmisest. Raamat on kirjutatud kergesti ligipääsetavas stiilis ja pakub huvi laiale lugejaskonnale.

...lle tõlke kohta on Sirbis juba arvamust ... PDF Mõistemetafoor Ja Selle Liigitamine. Eesti Autorite ... ... ... Revolutsioonilise «Metafoorid, mille järgi me elame» mõju tänapäeva kognitiivsele keelekäsitusele on raske ülehinnata. Lakoff ja Johnson muutsid sellega põhjapanevalt senist arusaama metafoori olemusest, selle osast inimkeeles ja -meeles. Raamatu esmatrükk ilmus juba 1980. aastal, ometi viidatakse sellele metafooriaabitsale endiselt ... Metafoorid ja elu. Lakoff, George; Johnson, Mark. Metafoor ... Metafoor - Vikipeedia ... . Lakoff, George; Johnson, Mark. Metafoorid, mille järgi me elame. (7−24).. Tallinna Ülikooli Kirjastus. Publikatsiooni tüüp kogumikuartikkel/peatükk raamatus/kogumikus Autorid, kellel on ETISe konto Mihhail Lotman (Autor) Autorid Kui väljale „Autorid, kelle on ETISE konto" sai lisada ainult neid isikuid, kes on ... OLULINE LUGEMINE: G. Lakoff, M. Johnson „Metafoorid, mille järgi me elame" lk 35-73. SOOVITUSLIK LISALUGEMINE: H. Metslang "Metafooridest grammatikas". Keele kannul. Pühendusteos Mati Erelti 60. sünnipäevaks. Koostanud ja toimetanud R. Kasik. Tartu ülikooli eesti keele õppetooli toimetised 17. Tartu 2001. Lk 222-231. Ühtedena esimestest juhtisid sellele (väga edukalt) tähelepanu keeleteadlane G. Lakoff ja psühholoog M. Johnson oma raamatus „Metaphors We Live by" (1980) (ek „Metafoorid, mille järgi me elame", Tlk Ene Vainik 2011). Heete Sahkai is the author of Comment on meurt (3.94 avg rating, 216 ratings, 23 reviews, published 1883), Jutustused (Loomingu Raamatukogu. #3-4/2017 (3... Home My Books Mark Johnsoniga raamatu „Metaphors We Live by" (ek „Metafoorid, mille järgi me elame", tlk Ene Vainik, ), kus käsitletakse kognitiivset metafooriteooriat Lakoffi ja Johnsoni (2011: 35-) järgi on metafoorid inimese igapäevaelu lahutamatu osa Metafooridele on rajatud ka inimeste mõtlemist ja tegutsemist suunav We Live By" („Metafoorid, mille järgi me elame"). L isaks sellele kasutab töö autor muid eesti- ja venekeelseid allikaid: teadusartikleid ja üliõpilastetööd. Käesolev bakalaureusetöö jaguneb kaheks osaks. Esimeses peatükis keskendutakse George Lakoffi ja Mark Johnsoni rajatud mõistemetafoori teooriale ning seletatakse «Poliitikahuviliste kooli» kolmandaks teemaks valisime metafoori. Semiootikas ja keeleteaduses mõeldakse metafoori all tavaliselt mingi nähtuse või asja omaduste ülekandmist (metaphora, kr k «ülekanne») mõnele teisele asjale või nähtusele. Keeles on metafoorid nii loomulikud, et jäävad sageli kasutajatele märkamata. Ometi on metafooril oluline roll mängida selles, kuidas me ... raamatut „Metafoorid, mille järgi me elame". Toon välja erinevaid metafooriliike, mis ilmestavad metafooride tänapäevast kasutusvormi. Teises peatükis keskendun Uku Uusbergile ja tema lavastajakäekirjale, et anda ülevaade tema näidenditekstide eristumise tänapäeva teatrimaastikul. Kolmas peatükk keskendub Tuntud keeleuurijad ja filosoofid George Lakoff ja Mark Johnson on teoses «Metafoorid, mille järgi me elame» kirjeldanud, kuidas meie mõtteviisi ja keelekasutust kujundavad teatud võrdlused: kui aeg on raha, siis saab seda näiteks raisata, säästa ja röövida; kui mõtted on taimed, siis võivad need sattuda soodsale pinnasele, idaneda ja vilja kanda. Metafoor on kõnekujund, troop, mille käigus kantakse ühe nähtuse või objekti omadused või tunnused sarnasuse alusel üle teisele, nõnda et põhikujutluse asemele tekib uus, asekujutlus, mis ongi metafoor . Kahe aastaga imetlusväärse jõulisusega eesti humanitaar- ja sotsiaalteadusalase kirjanduse kirjastamisega raamatuväljale astunud Tallinna Ülikooli kirjastuse värskeimate üllitiste tutvustamiseks valisin teadlikult Vilde «Mahtra sõja» esimeses lauses vilksatava sõna «ahted». Sigrid Viiri (1979) seeria lähtub George Lakoffi ja Mark Johnsoni raamatust "Metafoorid, mille järgi me elame". Selle keskmes on katakreesi mõiste rakendamine visuaalse materjali teenistusse: "Katakrees on kahe metafoori kokkupõrge, taotuslik apsakas millegi rõhutamiseks, kus sobimatud mõisted ühendatakse sõna tavapärast kasutust eirates."Seeria on Viirile omaselt visuaalselt ... oma teedrajavas raamatus "Metafoorid, mille järgi me elame" (1980, eesti-keelne tõlge 2011). Need on kognitiivsed projektsioonid, mis süstemaatiliselt kasutavad olemasolevat ja hästi läbitöötatud kogemust ja sõnavara selleks, et rääkida ja mõelda mingist teisest, tavaliselt abstraktsemast valdkonnast. *koostatud George Lakoff'i ja Mark Johnson'i raamatu "Metafoorid, mille järgi me elame" ainetel. Näituse "Hirmus ilus torukael" keskmes on katakreesi mõiste rakendamine visuaalse materjali teenistusse. Katakrees on kahe metafoori kokkupõrge, taotuslik apsakas millegi rõhutamiseks, kus sobimatu...