Propagandast ja mõjustamisest E-raamat


Propagandast ja mõjustamisest - Garth S. Jowett pdf epub

PRICE: FREE

TEAVE

KEEL: EESTI
AJALUGU: 2011
KIRJUTAJA: Garth S. Jowett
ISBN: 9789949270699
VORM: PDF EPUB MOBI TXT
Faili suurus: 5,81

SELGITUS:

Raamat „Propagandast ja mõjustamisest. Uusi ja klassikalisi käsitlusi” koondab kõige olulisemaid propaganda- ja mõjustamisalaseid kirjutisi nii minevikust kui ka tänapäevast. Mõlemat valdkonda vaadeldakse nii teoorias kui ka praktikas ning ilmestatakse nii möödanikus kui ka meie kaasajal aset leidnud sündmustega. Vaatluse all on ka massikommunikatsiooni, retoorika, propaganda ja mõjustamise omavahelised suhted.

...ab endasse 14 teemat 16 autorilt. gandast ja mõjustamisest" ... Propagandast, valedest ja akadeemilisest vabadusest ... ... . Mõlema eesmärgiks on esitada süs-teemne propaganda kontseptsioon, kuid lähenemine on põhimõtteliselt eri-nev. „Propagandast ja mõjustamisest" koosneb klassikalistest ja uutest essee-dest ning koos autorite eessõnaga annab ülevaate, kuidas on sellest dist-sipliinist arusaamine kujunenud ja are-nenud. Eli Pilve / Nõukogude noore kasvatamisest paberil ja päriselt 5 Ideoloogiline surve. Nõrgenemine ja taastugevnemine 1956. aasta veebruaris pid ... PDF SõnaStik kui piirav ja kitSendav formaat ... . Nõrgenemine ja taastugevnemine 1956. aasta veebruaris pidas Nikita Hruštšov NLKP XX kongressi kinnisel ööistungil ettekande Informatsiooni levitamist kasutati mõjutamiseks juba kõige varasemates tsivilisatsioonides, kuid just möödunud sajandil võttis niisugune mõjustamine ajaloos seninägematud mõõtmed. Propaganda uurimine on libateadus, mille juured ei ole kontaktis millegi viljakaga. Garth S. Jowett, Victoria O'Donnell, Propagandast ja mõjustamisest. Tõlkinud Peedu Haaslava, toimetanud Inga Bowden. Kujundanud Siiri Timmermann. Tänapäev, 2011. 394 lk. Sõna „propaganda" viib meie oludes mõtted kahele asjale. Esiteks lähiminevikus aega, mil meie vanemad (või vanemad inimesed ise ... Garh S. Jowett, Garth S. "Propagandast ja mõjustamisest : uusi ja klassikalisi käsitlusi" (Tänapäev, 2011) Henrik Fexeus "Kui teed nii, nagu mina tahan : raamat mõjutamisest" (Tänapäev, 2011) Henrik Fexeus "Mõtete lugemine : kuidas mõista teisi ja neid märkamatult mõjutada" (Tänapäev, 2010) Propastopi raamatukogu - Propagandast ja mõjustamisest : uusi ja klassikalisi käsitlusi. Garth S. Jowetti ja Victoria O'Donnelli raamat «Propagandast ja mõjustamisest -uusi ja klassikalisi käsitlusi» on üks mahukamaid ja ammendavamaid teoseid propaganda ja laiemalt mõjustamise valdkonnas. Ning siin on Ahto Lobjakal õigus: Garth S. Jowetti ja Victoria O'Donnelli kogumikku „Propagandast ja mõjustamisest" saab teadustekstiks lugeda vaid „liba-"-mööndusega. Sama hästi võiks kasutada eesliidet „plära-". Ja küsimus ei ole ainult (tõlke)keeles. Kogumiku tekstidest puudub teaduslik paradigma, tegu on lobeda jutuga ... Ehkki propagandast räägitakse tihti just sõdade kontekstis, eksisteerib see kõigis inimeste eluvaldkondades. Propaganda kui sihipärane moodus inimmasside meelsuse ja ühiskondliku arvamuse kujundamiseks on enamasti kas sotsiaalsete, poliitiliste või majanduslike eesmärkidega. Propaganda toimimise aluseks on massikultuur ja massimeedia. Propagandast ja mõjustamisest. Posted on 13. Nov 2013 by Monde. Eellugu Läbi sajandite on kasutatud üksikindiviidide ja inimgruppide käitumise juhtimiseks erinevaid viise. Juba Platoni, Aristotelese, Quintilianuse teosed arutlesid retoorika mõju, üle inimeste käitumise suunamisel. Kommunikatsioonivahendid, alates massimeedia kujunemisest ... Propagandast, valedest ja akadeemilisest vabadusest; Propagandast, valedest ja akadeemi...