Eesti keele C1-taseme eksam E-raamat


Eesti keele C1-taseme eksam - Katrin Juurvee pdf epub

PRICE: FREE

TEAVE

KEEL: EESTI
AJALUGU: 2011
KIRJUTAJA: Katrin Juurvee
ISBN: 9789949466276
VORM: PDF EPUB MOBI TXT
Faili suurus: 12,56

SELGITUS:

Raamat on mõeldud eelkõige neile, kel kavas sooritada eesti keele C1-taseme eksam. Raamatus antakse ülevaade eesti keele C1-taseme testiga mõõdetavatest oskustest ja ülesannetest ning selgitatakse hindamise põhimõtteid ja eksamitulemuse kujunemist.Käsiraamat sisaldab eesti keele C1-taseme eksamil kasutatavate ülesandetüüpide näidiseid ja ülesannete täitmist puudutavaid selgitusi. Lisadest leiab kuulamisosa salvestiste litereeritud tekstid, näidisülesannete vastused ja kirjutamisülesannete parandustega vastused. Raamatuga on kaasas CD kuulamisülesannete tekstidega.

...s. EESTI KEELE E‑KURSUS: ALGAJATELE (0-A2) keeleklikk ... FOTOD Täna toimub vabatahtlik eesti keele riigieksam ... ... . EDASIJÕUDNUTELE (B1) keeletee Kursuse viivad läbi eesti keele kui võõrkeele õpetajad ning pikaajalise töökogemusega kõrgharidusega spetsialistid: Ulvi Vilumets- eesti keele ja kirjanduse õpetaja, eesti keele õpetaja vene õppekeelega koolis; täiskasvanute õpetamise kogemus alates 1999.aastast. Käänded. Eesti keele 14 käänet 7. klass > Eesti keel > Õppeaasta. E esti keeles on 14 ... EESTI KEELE C1-TASEME EKSAM + CD: Katrin Juurvee - Raamat ... ... . klass > Eesti keel > Õppeaasta. E esti keeles on 14 käänet. Eesti keele käänded . TEST: Käänded. Vali õiged küsimused. Käänded. Eesti keele tasemeeksamile registreerumine lõpeb eksamile eelneva kuu 1. kuupäeval. Eksamiteade, kus on kirjas eksami ja konsultatsiooni toimumise aeg ja koht, aga ka kogu muu tarvilik informatsioon, saadetakse postiaadressil või meiliaadressil, mis on märgitud eksamiavaldusele. Eesti keele tasemeeksami teade saadetakse üldjuhul üks kuu ... Täna toimub vabatahtlik eesti keele kirjalik riigieksam. Gümnaasiumi lõpetamiseks tuleb tavapäraselt sooritada riigieksamid eesti keeles, matemaatikas ja võõrkeeles. Lisaks sellele tuleb sooritada koolieksam ning õpilasuurimus või praktiline töö. Sel aastal on aga asjad teisiti. Raamat on mõeldud eelkõige neile, kel kavas sooritada eesti keele C1-taseme eksam. Raamatus antakse ülevaade eesti keele C1-taseme testiga mõõdetavatest oskustest ja ülesannetest ning selgitatakse hindamise põhimõtteid ja eksamitulemuse kujunemist. Käsiraamat sisaldab eesti keele C1-taseme eksamil kasutatavate ülesandetüüpide näidiseid ja ülesannete täitmist puudutavaid ... Eesti keele C1-taseme eksamiks ettevalmistav täienduskoolitus 2. Õppekavarühm (Vastavalt ISCED 97 õppekavarühmade klassifikatsioonile): ... Juurvee, Katrin. Eesti keele C1-taseme eksam. Argo, 2011. + CD Valmis, Aavo; Valmis, Lembetar. Eesti keele harjutusvara koos võtmega kesk-ja kõrgtasemele. TEA, 2006. Kitsnik, Mare. Praktiline eesti ... Põhikooli eesti keele eksamiks ettevalmistav test ja võti õigete vastustega. Võtmesõnad: k. Failid. pohikool_eksam.doc. eksam_voti.doc . Õpilugu. Seosed õppekavaga. Eesti keel (võõrkeel) III kooliaste. Õppekava toetavad ja kokkuvõtvad materjalid. Moderaatorid. Nelli Kuldmaa. Sihtrühmaks on täiskasvanud, kelle keeleoskuse tase vastab B2-tasemele ning kes soovivad jätkata eesti keele õppimist C1-tasemel. Õppe alustamise tingimused on koolitusele registreerimine ja Eterna Koolituskeskuse keeletaseme testimise (vestluse) läbimine tulemusega vähemalt 50%. Eesti keele käänded. Õppevahend kesk- ja kõrgtaseme eesti keele õppijatele. Tallinna Riigikeelekeskus • Õpetaja poolt koostatud õppematerjal • Eesti keele harjutustestid, B1-tase . 3) Tunniks ettevalmistuse materjal: • Anu-Reet Hausenberg, Marju Ilves jt. (2008). Iseseisev keelekasutaja. B1- ja B2-taseme eesti Pärnu mnt 16, 10141 Tallinn. Keelekeskus: Tel. +372 640 8540 [email protected] Tõlkebüroo: Tel +372 640 8544 [email protected] Eesti keele C1-taseme eksamiks ettevalmistamisele suunatud kursus Algus OÜ 2. Õppekavarühm: võõrkeeled ja -kultuurid 3. Õppekava õpiväljundid osaoskuste kaupa: Koolituse lõpuks on õppija võimeline: Kuulamine - saama aru pikematest suulistest tekstidest abstraktsel ja keerukal teemal ning loengutest erialalistel ja Eesti keele suvekursus aitab valmistuda eesti keele eksamiks: A2-taseme eksam; B1-taseme eksam; B2-taseme eksam; C1-taseme eksam; Kursus sobib lisaettevalmistuseks neile, kes iseseisvalt või muul viisil on eesti keelt õppinud ning sooviksid suve kasutada selleks, et oma oskusi lihvida. Tähestikuline järjekord (Eesti linnad) Häälikuühendite kaardimäng : Keelereeglid : Lõputa jutt : Suur ja väike algustäht : Poiste nimede otsimise mäng : Tüdrukute nimede otsimise mäng : Vanasõnad : H sõna algul (sõnad) H sõna algul (sõna tähendus) Eesti keele riigieksam Foto: Tiit Blaat. Täna algava riigieksamite perioodi avab eesti keele eksam, millele on registreerunud 6970 gümnaasiumi ja kutseõppeasutuse lõpetajat. ... Raamat on mõeldud eelkõige neile, kel on kavas sooritada eesti keele B1-taseme eksam. Raamatus antakse ülevaade eesti keele B1-taseme testiga mõõdetavatest oskustest ja ü...