Eesti keele grammatika õpetamise võimalusi E-raamat


Eesti keele grammatika õpetamise võimalusi - Ingrid Krall pdf epub

PRICE: FREE

TEAVE

KEEL: EESTI
AJALUGU:
KIRJUTAJA: Ingrid Krall
ISBN: 9789985711811
VORM: PDF EPUB MOBI TXT
Faili suurus: 7,85

SELGITUS:

"Eesti keele grammatika õpetamise võimalusi" on üks üheteistkümnest võõrkeeleõppe metoodikavihikute sarja kuuluvast raamatust. Sari on välja antud Euroopa Liidu PHARE Eesti keele õppe programmi toetusel ja sisaldab nii eesti keele kui teise keele kui ka võõrkeeleõpetajatele mõeldud käsiraamatuid erinevatel võõrkeeleõppe metoodikat puudutavatel teemadel. Käsiraamatute autorid on Eesti kõrgkoolide õppejõud ja eesti keele kui teise keele õpetajad.

...kkooli õpetajate poolt. Metoodikavihik on abimaterjal nii eesti keele kui võõrkeele õpetajatele, aga ka kõigile keelehuvilistele, kes suuremal või vähemal määral on kokku puutunud grammatika õpetamise/õppimise küsimustega ... PDF Eituse väljendamine eesti ja vene keeles vene keele ... ... . See pakub keeleõpetajale ideid, kuidas grammatikat õppijale lihtsal ja arusaadaval moel seletada, tutvustada ja harjutada. Vihikus tutvustatakse kommunikatiivset lähenemist Eesti keele õpetamise ja õppimise kaudu kujundatakse õpilastes kõiki riiklikus õppekavas kirjeldatud üldpädevusi. Seda tehakse erinevate tekstide lugemise, nende üle arutlemise reflekteerimise ja kirjutamise kaudu ning kasutades mitmesuguseid koostöövorme (ühisarutelud, projektid jne). Eesti keele kui teise keele grammatika omandamist ja ... ETIS - Eesti keele grammatika õpetamise võimalusi ... . Seda tehakse erinevate tekstide lugemise, nende üle arutlemise reflekteerimise ja kirjutamise kaudu ning kasutades mitmesuguseid koostöövorme (ühisarutelud, projektid jne). Eesti keele kui teise keele grammatika omandamist ja õpetamist on ka varem uuritud. Mahukas uuringus (Metslang jt 2013) on toodud välja grammatika õpetamise ebaefektiivsus gümnaasiumi eesti keele kui teise keele tundides. Raili Pool (2007) on oma doktoritöös uurinud eesti keele kui teise keele kõrgtaseme õppijate sihitise ja Diana ... dutud eesti keele instituudi telefoni- ja meilinõuande poole. Täielikuma pildi koma- ja teiste kirjavahemärgireeglite kohta saab huviline Mati Erelti, Tiiu Erelti ja Kristiina Rossi Eesti keele käsiraamatust ning teadusliku Eesti keele grammatika II osast. Koondlause Koondlause rindliikmeid võivad ühendada rinnastavad sidesõ- Krall ja Sõrmus 2000 = Ingrid Krall ja Elle Sõrmus. Eesti keele grammatika õpetamise võimalusi. Keeleõpetaja metoodikavihik. Tallinn. Kraut 2000 = Einar Kraut. Eesti keele hääldamine. Käsiraamat harjutuste ja helinäidetega. Tallinn: TEA kirjastus. Kärtner 2000a = Piret Kärtner. Kuulamisoskuse arendamine. Tallinn: TEA Kirjastus. Eesti keele kui teise keele I kooliastme õppeprotsessi kirjeldus, 1. klass 1. Üldalused 1.1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid Eesti keele kui teise keele õpetusega taotletakse, et õpilane: 1. omandab eesti keele oskuse tasemel, mis võimaldab iseseisvalt toimida eestikeelses keskkonnas ning jätkata õpinguid eesti keeles; 2. 26. Krall ja Sõrmus 2000 = Ingrid Krall ja Elle Sõrmus. Eesti keele grammatika õpetamise võimalusi. Keeleõpetaja metoodikavihik. Tallinn. 27. Kraut 2000 = Einar Kraut. Eesti keele hääldamine. Käsiraamat harjutuste ja helinäidetega. Tallinn: TEA kirjastus. 28. Kärtner 2000a = Piret Kärtner. Kuulamisoskuse arendamine. Tallinn: TEA ... Eesti keele grammatika on eesti keele grammatika.. Eesti keel kuulub soomeugri keelte läänemeresoome haru lõunarühma.Eesti keele lähemad sugulaskeeled on vadja ja liivi keel (kui võru keelt pidada eesti keele murdeks).. Eesti keele kirjutamiseks kasutatakse ladina tähestikul põhinevat eesti tähestikku.. Erinevalt paljudest teistest keeltest puudub eesti keeles grammatiline sugu kirjutatud vene keele õpetamise metoodika väljatöötamisest, lähtudes kahe keele spetsiifikast. (Külmoja 2003: 173) Esimene eesti ja vene keelt võrdlev grammatika, E. Pälli, E. Totseli ja G. Tukumtsevi "Eesti ja vene kõrvutav grammatika", ilmus 1962. aastal. See raamat oli kirjutatud õpetajate ja üliõpilaste jaoks. Eesti keele reeglid. Lugeda lisa raamatutest ,,Eesti ortograafia" (Tiiu Erelt) ja ,,Lause õigekeelsus" (Mati Erelt) KEELENÕU Keelenõu * Keelenõu töötab tööpäeviti kella 9­12 ja 13­17 telefonil 631 3731. * ÕS 2006 (ki...