Eesti süntaks keeleõppe praktikule E-raamat


Eesti süntaks keeleõppe praktikule - Krista Kerge pdf epub

PRICE: FREE

TEAVE

KEEL: EESTI
AJALUGU: 2001
KIRJUTAJA: Krista Kerge
ISBN: 9789985712122
VORM: PDF EPUB MOBI TXT
Faili suurus: 10,62

SELGITUS:

Raamat annab ülevaate eesti lause- ja fraasitüüpidest ning peatub ka aspektil, ajal jt kategooriatel ning tekstil. On mõeldud õppematerjali koostajatele, nagu õpikute autorid ja tegevõpetajad, ning teistele, kes vajavad eesti lause süstemaatilist ülevaadet.

...taks keeleõppe praktikule. Käsiraamat. TEA ... PDF EESTI KEELE LAUSEÕPETUS - ut ... . Tallinn, 2001. 215 lk Valve-Liivi Kingisepp, Kirjuta õigesti. Harjutusi eesti õigekeelsusest. Eesti keele võõrkeelena osakonnas on kirjutatud mitmeid balakaureuse- ja magistritöid, mis on tehtud eesti-vene kontrastiivse analüüsi alusel. Nende tööde uurimisobjektiks on võetud kolm põhilist keeleteaduse haru: morfoloogia, süntaks või semantika. Nende Integratsiooni Sihtasutus Narvas. Li ... ETIS - Eesti süntaks keeleõppe praktikule : käsiraamat ... . Nende Integratsiooni Sihtasutus Narvas. Linda 2 20309 Narva. Тel: 659 9021 E-post: [email protected] Oleme avatud: Esmaspäev-Neljapäev 09.00-17.00 Reede 09.00-16.00 Öeldis ehk predikaat ehk grammatiline predikaat on lauseliige, mis väljendab tegevust; vastab üldistavalt küsimusele mida teeb?. Eesti keel. Öeldiseks on. tüüpjuhul tegusõna pöördeline vorm: Poiss jookseb.; tegusõna pöördeline vorm koos muu sõnavormiga: Meil tuleb minna.Laps viskas luti maha.Paharet laskis ruttu jalga.; harvem tegusõna käändeline vorm: Karu küsinud, et kuhu ... Eesti süntaks keeleõppe praktikule. Autor: Krista Kerge Kirjastus: TEA Kirjastus, 2001 Raamat annab ülevaate eesti lause- ja fraasitüüpidest ning peatub ka aspektil, ajal jt kategooriatel ning tekstil. Käsiraamat on mõeldud õppematerjali koostajatele (õpikute autorid ja õpetajad) ning neile, kes vajavad eesti lause süstemaatilist ... keeleõppe jm terminid eesti ja inglise keeles. Maailma keelte nimetused. Keeleteadlastele, emakeele ja võõrkeele õpetajatele, filoloogia üliõpilastele, tõlkijatele, ajakirjanikele ning teistele, kel oma töös on tarvis keeleteaduse termineid. Esimese trükiga võrreldes on lisatud üle 800 mõiste, rohkesti täpsustatud Riigikontrolli audit täiskasvanute keeleõppe korraldusest ja riiklikust rahastusest tõi esile mitmeid vajakajäämisi valdkonna arendamisel. Võimalike lahenduste üle arutlevad riigikantselei strateegiabüroo nõunik Ott Karulin, Eesti keelenõukogu liige professor Birute Klaas-Lang ja Integratsiooni Sihtasutuse juhataja Irene Käosaar. Eituse väljendusvõimaluste kirjeldamisel eesti keeles on artikli autoril aluseks olnud Eesti Keele Grammatika II (1993), Eesti keele käsiraamat (1997), Joel Sanga doktoritöö „Eitus eesti keeles" (Sang 1983), Krista Kerge käsiraamat „Eesti süntaks võõr-keeleõppe praktikule" (Kerge 2001) ning Mati Erelti ja Helle Eesti keele B2 kursused. 2. Õppekavarühm. Võõrkeeled ja -kultuurid. Eesti keel võõrkeelena. ... Eesti süntaks keeleõppe praktikule: käsiraamat. Tallinn: TEA kirjastus. EKKR 2007 = Mati Erelt, Tiiu Erelt, Kristiina Ross. Eesti keele käsiraamat. Tallinn: EeHausenberg jt 2004 = Anu-Reet Hausenberg, Tiina Kikerpill, Maia Rõigas, Ülle Türk....