Kirjutamisoskuse arendamine E-raamat


Kirjutamisoskuse arendamine - Piret Kärtner pdf epub

PRICE: FREE

TEAVE

KEEL: EESTI
AJALUGU: 2001
KIRJUTAJA: Piret Kärtner
ISBN: 9789985711842
VORM: PDF EPUB MOBI TXT
Faili suurus: 4,7

SELGITUS:

"Kirjutamisoskuse arendamine" on üks üheteistkümnest võõrkeeleõppe metoodikavihikute sarja kuuluvast raamatust. Sari on välja antud Euroopa Liidu PHARE Eesti keele õppe programmi toetusel ja sisaldab nii eesti keele kui teise keele kui ka võõrkeeleõpetajatele mõeldud käsiraamatuid erinevatel võõrkeeleõppe metoodikat puudutavatel teemadel. Käsiraamatute autorid on Eesti kõrgkoolide õppejõud ja eesti keele kui teise keele õpetajad.

...1980 Kaasik; sündinud 10. mail 1961 Tartus) on võõrkeeleõppe didaktik ja riigiametnik ... Lapse lugemis- ja kirjutamisoskuste arendamine | Põnnipere ... ... . Kärtner on tuntud nii inglise keele õppejõu kui õpetajate ja õppejõudude koolitajana. Tartu Annelinna Gümnaasiumi põhikooli Eesti keele kui teise keele I kooliastme õppeprotsessi kirjeldus, 1. klass 1. Üldalused 1.1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid Eesti keele kui teise keele õpetusega taotletakse, et õpilane: hendite lugemine ja järgmine, kirjutamisoskuse arendamine (teksti sisestamine klaviatuurilt) suu lise kõne arendamine (dialoogi, jutukese koostamine). Võõrkeel: osa programmeerimise/ robootika/ arvutitega seotud oskusssõnad (fail, USB) ... Keeleõpetaja metoodikavihik. Kirjutamisoskuse arendamine ... ... . Võõrkeel: osa programmeerimise/ robootika/ arvutitega seotud oskusssõnad (fail, USB) on inglise keeles. Matemaatika: Keeleõpetaja metoodikavihik. Kirjutamisoskuse arendamine Author: Piret Kärtner Publisher: TEA Year: 2000 Released: Tallinn ISBN/ISSN: 9985-71-184-X Keywords: estonian language training metoodiline juhend . Description. Vihikus selgitatakse, miks ei meeldi kirjutamine ei õpetajale ega õppijale ning miks tuleb seda siiski õpetada. Lugejale ... Eesmärk: Kuulamis-, kõnelemis-, lugemis- ja kirjutamisoskuse arendamine, juhindudes Euroopa keeleoskustasemete skaala A1(läbimurre) sisust. Korraldaja: Avatud akadeemia, Sirle Kivihall, 6 409 302, [email protected] : Saksa keel A2.1: Eesmärk: Keeleoskuse tõstmine vastavalt A2.1 taseme nõuetele Kirjutamisoskuse arendamine. Lapsed naudivad sageli eksperimenteerimist paberi ja erinevate kirjutusvahenditega. Neile meeldib sodida, teha värviplekke või kritseldada kujundeid, ka kirjutada nende endi väljamõeldud „kirjas". Kogu selline tegevus on aluseks edaspidisele kirjaoskuse kujunemisele. Seda protsessi saab soodustada ja ... Osaoskuste arendamine: Kuulamine: Õppija: •mõistab suheliselt pika dialoogi või monoloogi vormis esitatud kõnet; •mõistab meedias edastatavat teavet; •eristab kuulatud teadus-, tarbe-, aime- ja meediatekstis, lühiloengus detaile ja fakte. Kõnelemine: Õppija: •teab kõne- ja kirjakeele stiilierinevusi; Lugemisoskuse arendamine: teksti detailne lugemine; olulise leidmine tekstist; töö sõnaraamatuga. Kirjutamisoskuse arendamine: lühikirjandid (kirjeldavad ja jutustavad), etteütlused; kuuldust ja loetust märkmete tegemine. Keeleteadmised hääldusoskuste arendamine; vajadusel kuuldetaju arendamine; psüühiliste protsesside arendamine; sõnavara täpsustamine ja rikastamine; siduskõne arendamine; lugemis- ja kirjutamisoskuse arendamine; kõneiseloomustuste koostamine; õpetajate ja lastevanemate nõustamine. Tallinna Heleni Kooli logopeedid: Annika Tammik. kabinet A215 täpsemat mõtlemist ning arusaamist. Seetõttu on oluline oma kirjutamisoskuse arendamine. Hea essee tunnused (Lindberg, 2001): • Sisu vastab pealkirjale ja käsitleb pealkirjas esitatud ainevaldkonnaga liituvaid olulisi asju. • Essee näitab, et kirjutaja tunneb ainet, millest ta kirjutab. • Sisaldab väiteid ja seisukohti. lugemis- ja kirjutamisoskuse omandamiseni nelja- kuni seitsmeaastaselt. Õpilastelt eeldatakse koolis väga palju kuulamist. Õpetaja selgitab uut või korratavat ... Seega täidab kuulamisoskuse arendamine põhikooli ja gümnaasiumi seaduses välja toodud eesmärke - aidata õpilastel kasvada mitmekülgseteks 8.5 Kirjutamisoskuse arendamine; Piret Kärtner - Tartu Ülikooli inglise filoloogia osakonna lektor. Tuuli Oder - Tallinna Ülikooli keelekeskuse juhataja. Tänapäeva keeleõpe lähtub eeldusest, et keeli õpitakse selleks, et suuta võõras keeles selgelt ja asjakohaselt suhelda. Sealjuures on oluline, et suudetakse arvestada olukordi ja ... Kuulamisoskuse arendamine (õpiku kassett, teiste õpilaste ja õpetaja jälgimine, igapäevased tööjuhised ja käsklused tunnis). Lugemisoskuse arendamine. Kõnelemisoskuse arendamine, õige intonatsioon, hääldus, väljendusoskus ja -julgus. Kirjutamisoskuse arendamine (kirja ja teksti kirjutamine, • Kirjutamisoskuse arendamine algab elementaarsetest ülesannetest (lünkade täitmine, sõnastikust õige sõna leidmine ja kirjutamine jms.). Kirjutamisoskus eeldab teatud sõnavara ja keelestruktuuride valdamist, samas ka kirjaliku tekstiloome põhietappide õpetamist. ÕPPESISU JA KORRALDUS Suhtlus-, väljendus- ja kuulamisoskuse arendamine. Eri tüüpi tekstide mõistmine. Ettekanne ühiskonna aktuaalsel teemal. Kirjutamine: arvamusartikkel, blogipostituse lühikokkuvõte, lühikiri. Eesmärgid: Suhtlus- ja väljendusoskuse arendamine vastavalt Euroopa Nõukogu keeleoskustasemele B2, C1. Kuulamis- ja kirjutamisosk...