Laps ja võrgustikutöö E-raamat


Laps ja võrgustikutöö - Johan Klefbeck pdf epub

PRICE: FREE

TEAVE

KEEL: EESTI
AJALUGU: 2001
KIRJUTAJA: Johan Klefbeck
ISBN: 9789985924129
VORM: PDF EPUB MOBI TXT
Faili suurus: 5,82

SELGITUS:

Raamat "Laps ja võrgustikutöö" käsitleb lapse arengut sotsiaalökoloogilisest perspektiivist lähtuvalt. Autorid annavad lapse arengust sügavama ja laiema ülevaate, lisaks lapse perekonnale kirjeldatakse ka sotsiaalvõrgustiku - naabrite, sugulaste ja sõprade - mõju lapse arengule. Millised faktorid mõjutavad lapse arengut? Miks ühel õnnestub vaatamata raskele lapsepõlvele suurepäraselt hakkama saada, aga teisel mitte? Millist rolli mängivad sotsiaalvõrgustikus klassikuuluvus, kultuurilised erinevused ja religioon?Raamat on mõeldud kõigile, kes puutuvad oma töös kokku lastega: õpetajatele, eripedagoogidele, sotsiaaltöötajatele, meditsiiniõdedele, psühholoogidele, arstidele. Teos on kasutatav ka õpikuna.

...uakse üle-eestiline nooreinfo ekspertide võrgustik, kelle toel ja eestvedamisel toetatakse kohalikul ... PDF Aktiivsus- Ja Tähelepanuhäire (Ath) ... ... ja laps on surnud või perest eraldatud ning perre sünnib uus laps, ei ole taolised pered piisavalt ennetava tähelepanu all, et hoida ära ka teiste laste väärkohtlemist. USA mudeli võimalik rakendamine Eesti kontekstis Kontseptsioon võtab eeskujuks Florida osariigi lastekaitse meeskondade süsteemi. JA PAKKUMINE NING T ... Tugiisikuteenust saav laps elab oma kodus ning kohtub tugiisikuga regulaarsel ... Johan Klefbeck ja Terje Ogden Laps ja võrgustikutöö ... ... . JA PAKKUMINE NING T ... Tugiisikuteenust saav laps elab oma kodus ning kohtub tugiisikuga regulaarselt kas oma kodus, tugiisiku kodus, haridusasutuses, meditsiiniasutuses, rehabilitatsiooniasutuses, huvitegevust pakkuvas ... lapsevanemate nõustamist, informatsiooni jagamist ja võrgustikutöö korraldamist, teenuseosutajate poolt ... Omanäolise Kooli Arenduskeskuse väljaanne Tulva, Taimi; Viiralt, Indira (2001). Võrgustikutöö võimalusi laste- ja pereprobleemide lahendamisel. Laps ja pere tänases Eestis : teadusartiklite kogumik (28−36 : ill.).. Tallinn: Tallinna Pedagoogikaülikooli Kirjastus. juhtumipõhise võrgustikutöö koolituse raames. Loodan, et käsiraamat on kõigile abiks teadmiste täiendamisel ja juhtumikorralduse kui töömeetodi kasutamisel. Inimeste abistamine nende probleemide lahendamisel on tihti raske ja stressitekitav töö, mis paneb proovile spetsialistide jõuvarud. Seetõttu tahan Abivajav laps (ingl child in need of help) on alla 18-aastane isik, kelle turvatunne, areng ja heaolu on sattunud mingil põhjusel ohtu, mis võib põhjustada lapse arengupeetust. Abivajadus võib tekkida tahtlikust tegevusest (füüsiline, vaimne, seksuaalne väärkohtlemine) või tegevusetuse tagajärjel, kui laps on hooletusse jäetud ja lapsevanem ei taga tema esmavajadusi. Vanemad, raviplaan: häirest ja selle arengu informeerimine ja sümptomite selgitamine patsiendile, vanematele ja õpetajatele. ATH ravi ei vaja haiglas olekut. Sõltuvalt häire sügavusest ja tüübist on oluline võrgustikutöö, perioodilised kohtumised või siis hospitaliseerimine. Iga laps on isiksus oma tugevate ja nõrkade külgedega. Tegutsedes koos lapsega, õpib lapsevanem last tundma, nägema tema tugevaid ja nõrku külgi. Toetades ja innustades väikelast, pannakse alus sellele, milliseks kujunevad tema huvid ja võimed edaspidi. Viiteallikad. Brotherus, A. (2001). Esi- ja algõpetuse didaktika. seisukohtadest ja nõuetest lähtuvalt - teeksid koostööd. Teema on oluline ja aktuaalne kõigi jaoks, kes tegelevad erivajadustega laste arendamise ja õpetamisega, samuti kõigile alushariduse pedagoogidele, sest ka nende rühmas võib kunagi õppima hakata erivajadusega laps. Kui lapse erivajadused ei ole ja Erik Allardt heaoluteooriast laste heaolu seisukohast. Lisaks sellele kirjeldatakse võrgustikutöö ja kasvukeskkonna tähtsusest lapse arengule, vaba aja tähendusest ja selle tähtsusest lapsele ning vaba aja ja huvitegevuse veetmise võimalustest ja kohtadest Valga linnas ja Taheva vallas. laps või nooruk tunneb ja arvab, et ei suuda oma probleeme mitte kellegi teisega jagada, sest keegi ei mõista teda; laps või nooruk kuuleb hääli, mis ütlevad talle, mida teha või kuidas käituda, aga keegi teine neid hääli ei kuule. Laps ja võrgustikutöö. Tallinn. • Laane, E. (2000). Teavet probleemkäitumise ennetustööks. Tallinn. • Võrgustikutöö võimalusi töös lastega (2003) . Artiklite kogumik, Tallinn • Laps, haridus ja toetav võrgustik (2002) Konverentsi ettekanded (Lastekaitse Liit, Talinna Pedagoogiline Ülikool, Harju maavalitsus), Tallinn ... Haridussüsteemiga seonduvad üldised küsimused on lapse õiguste ja heaolu tervikpildi alalehel „Kool". Koolil on nii hariv kui ka kasvatav ülesanne ja nii on äärmiselt o Varane märkamine ja võrgustikutöö on lastekaitse olulisteks alustaladeks. Võrgustiku moodustavad lapsega lähemalt ko...