Eesti regionaalne sotsiaalmajanduslik areng ja energiaressursside kasutamine E-raamat


Eesti regionaalne sotsiaalmajanduslik areng ja energiaressursside kasutamine - Koidu Tenno pdf epub

PRICE: FREE

TEAVE

KEEL: EESTI
AJALUGU: 2000
KIRJUTAJA: Koidu Tenno
ISBN: 4741231022855
VORM: PDF EPUB MOBI TXT
Faili suurus: 10,32

SELGITUS:

Raamatus vaadeldakse energiaressursside kasutamist Eesti maakondades ja suuremates linnades perioodil 1996-1999 vastavate piirkondade sotsiaalmajandusliku arengu taustal. Selle analüüsil on rahvastiku aktiivsuse, tööhõive, piirkondliku sisemajanduse koguprodukti ja teiste näitajate kõrval olulist tähelepanu pööratud elanike sissetulekutele ja kulutustele eluasemele, sealhulgas elektrienergiale ja soojusele. Autorid loodavad, et töös esitatud andmestik ja uurimistulemused on abiks piirkondade energiamajanduse planeerimisel ja vastavate arengukavade koostamisel.

...stutustunne 9 Eesti, Läti ja Leedu on üsna sarnased suhteliselt hõreda asustuse ja maa rohkuse tõttu elaniku kohta ... PDF Eesti energiasäästupoliitika eesmärk ... . Kui rääkida võimalikust Balti riikide koostööst energeetika valdkonnas, siis esimese ... Rahapoliitika ja Majandus on neli korda aastas ilmuv Eesti Panga ülevaade, mis võtab kokku viimase aja olulisemad sündmused maailma ja Eesti majanduses. Kahel korral, juunis ja detsembris, sisaldab ülevaade ka Eesti majanduse prognoosi jooksva ja kahe järgmise kalendriaasta kohta. Viimane muutmine: 13:56, 23. aprill 2014; Seda lehekülge on külastatud 495 284 korda. Energiatalgud.ee on veebikes ... PDF Uurimuse Sotsiaal-majanduslik Areng Maapiirkondades ... ... . Viimane muutmine: 13:56, 23. aprill 2014; Seda lehekülge on külastatud 495 284 korda. Energiatalgud.ee on veebikeskkond, mis on loodud Eesti energiamajanduse edendamiseks ning energiavaldkonna eesmärkide seadmise ning täitmise soodustamiseks ning võimaldamiseks. ISSN 1736-8693 ISBN 978-9985-74-494-9 Kakskeelne: eesti ja inglise Formaat B5. 244 lk Ilmus: 30.11.2011 Eesti regionaalse majanduse stsenaariumid visandavad alternatiivsed arengurajad ja toovad meie pilgu ette tulevikumaailmad - kuidas võiks majandustegevus ja selle paiknemine Eestis eri tegurite koosmõjul 2035. aastal välja näha. Riiklik statistika Eesti keskkonna, rahvastiku, sotsiaalelu ja majanduse kohta ning selle tootmisel kasutatavad küsimustikud ja klassifikaatorid. ... Eesti piirkondlik areng. 2018. Noored Eestis (e-väljaanne) ISSN 1736-8693 ISBN 978-9985-74-618-9 Eesti keeles 228 lk Arvestades Eesti maapõue- ja maapealseid ressursse, on olemas kõik looduslikud eeldused, et energeetika ja kaevandmise valdkonnas oleks Eesti vähemalt Euroopa tipus - oleme ju täna energeetiliselt kõige sõltumatum Euroopa Liidu liikmesriik. Innovatsioon ei sünni suurtest sõnadest, vaid tegelikust ja tihti raskest tööst. c. Energiasäästu sihtprogramm 2007- 20136 sõnastab Eesti kütuste ja energia kokkuhoiu poliitika sihid aastateks 2007-2013 ning määrab sihtide saavutamiseks vajalikud meetmed. Programmi eesmärgiks on tagada kütuste ja energia tõhusam kasutamine Eestis. mis on olulise aastaks Eesti kliimapoliitika eesmärgiks kasvuhoonegaaside heite vähendamine. Energiapoliitika võtmes võiks kümne aasta pärast olla suurem näiteks taastuvenergia osakaal transpordis. Selleks, et eesmärgid ka reaalsuseks saavad, on ekspertide sõnul vaja aga sektorite vahelist koostööd ja riigi poolt läbimõeldud investeeringuid. Kuna Eesti osaleb täna ja tulevikus aktiivselt riikidevahelises energiakaubanduses olles mitmete energiakandjate eksportija (elektrienergia, põlevkiviõli, puidupelletid), siis sõltub primaarenergia kasutamine Eestis olulisel määral olukorrast naaberriikide elektrit...