Võlaõigus E-raamat


Võlaõigus - Peter Schlechtriem pdf epub

PRICE: FREE

TEAVE

KEEL: EESTI
AJALUGU: 1999
KIRJUTAJA: Peter Schlechtriem
ISBN: 4741231009917
VORM: PDF EPUB MOBI TXT
Faili suurus: 11,88

SELGITUS:

Käesolev võlaõiguse põhijooni käsitleva üldosa avaldamise eesmärgiks on pärast lühiõpiku "Võlaõigus - eriosa" ilmumist anda võimalus mõlema võlaõiguse osa kasutamiseks abimaterjalina õppetöös. Teine, ümbertöötatud trükk.

...dluste lõpuni. Seejuures aitame valida ja realiseerida kliendi huvidele sobiva õiguskaitsevahendi ... Võlaõigus - Advokaadibüroo Eipre & Partnerid ... . Võlaõigus. Võlaõigus on eraõiguse osa, mis reguleerib isikute vahel tekkivaid võlasuhteid. Võlasuhe on kahe isiku vaheline õigussuhe, millest tuleneb ühe poole kohustus midagi teha ja teise poole õigus nõuda kohustuse täitmist. Võlaõigus ehk lepinguõigus ja lepinguvälised võlasuhted on valdkond, millega igapäevaelus pidevalt kokku puututakse. Võlasuhted ehk lepingulised suhted tekivad peamiselt poolte vahel sõlmitavatest lepingutest. N ... Võlaõigus | Advokaadibüroo Sirje Must ... . Võlasuhted ehk lepingulised suhted tekivad peamiselt poolte vahel sõlmitavatest lepingutest. Näiteks poest toitu ostes me ei küsi endalt kunagi, kas tegemist võib olla mingi lepinguga, sest tegemist on täiesti ... võlaõigus on eraõiguse osa, mis reguleerib võrdsete õigussubjektidevahelisi võlasuhteid (tekkimist, muutumist, lõppemist) Võlg=Kohustus VÕS koht õigussüsteemis: laieneb kõikidele võlasuhetele, va osas, mis on erinormidega reguleeritud. Relatiivne õigusvaldkond, st normidega reguleeritakse suhteid isikute vahel. Advokaadibüroo Kuklase & Partnerid asub Tallinnas ja Võrus. Büroos tegutsevad kaks vandeadvokaati on ka Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja liikmed ning pankrotihaldurid. vÕlaÕigus (1,2) Käesolevas peatükis antakse ülevaade mõistetest ja regulatsioonidest, mis on ettevõtluses vajalik teada just lepinguliste suhete tekkimisel, nende kestmisel ja lõpetamisel. Samuti käsitletakse ka neid teemasid, mis selgitavad lepingupoolte õigusi, kohustusi ja vastutust. Meist Advokaadibüroo Heringson GLO on kaasaegne advokaadibüroo, mis pakub oma klientidele teenuseid nii tsiviil-, haldus,- kui kriminaalõiguses olles pädev kõigis loetud menetlustes kaitsma parimal viisil klientide huve. Kandes väärikalt advokaadikutse põliseid väärtusi globaalses õiguskeskkonnas on meie märksõnadeks avatus, innovatiivsus ja areng. Meie peamised töösuunad on ... Võlaõigus Meie advokaadid nõustavad ja esindavad kliente lepingulistest suhetest tulenevates vaidlustes nii kohtueelses, kui ka kohtumenetluses. Advokaadid nõustavad ja esindavad kliente lepinguvälistes võlasuhetes (nt. kahju õigusvastane tekitamine, alusetu rikastumisega seotud kaasused, käsundita asjaajamisest tulenevate nõuetega ... Võlaõigus reguleerib nii lepingul põhinevaid õigussuhteid kui ka lepinguväliseid õigussuhteid, näiteks õigusvastasest kahju tekitamisest tulenevaid suhteid. Võlaõigusega seoses nõustame oma kliente nii lepingueelsetel läbirääkimistel kui ka lepingu täitmisega seonduvates küsimustes sõltumata lepingu liigist. Võlaõigus. 11a. Võlaõigusseadus võs . Vastu võetud 26.09.2001. Jõustus 01.07.2002 . Omab rakendusseadust. Jaguneb üldosaks §­d 1­207 ja eriosaks §­d 208­1067 . VÕS üldosa kohaldub niivõrd­kuivõrd . täiendavalt kõigi lepinguliikide ja . lepinguväliste võlasuhete suhtes. VÕS eriosa reguleerib erinevaid lepinguliike . ja lepinguväliseid võlasuhteid, aga ka . väärtpabereid. Võlaõigus. Büroo advokaadid nõustavad kliente tehingute ettevalmistamisel, lepingute koostamisel ning lepingulistest ja lepinguvälistest võlasuhetest tekkinud vaidluste lahendamisel. Oleme a...