Riigikohtu lahendid 1999 E-raamat


Riigikohtu lahendid 1999 -  pdf epub

PRICE: FREE

TEAVE

KEEL: EESTI
AJALUGU: 2000
KIRJUTAJA:
ISBN: 4741231010494
VORM: PDF EPUB MOBI TXT
Faili suurus: 6,39

SELGITUS:

Käesolev kogumik kujutab endast lahendite kogu, milles on avaldatud Riigikohtu 1998.a. otsused ja määrused.Lahendid on koondatud ühiste kaante vahele kolleegiumite kaupa.

...autoriks on Uido Truija kasutatud raamatud pealkirjaga Käsiraamat ettevõtjale I_ on raamat kirjastuselt aastast 1999 Elektroonilise Riigi Teataja vahendusel on võimalik otsida kohtulahendite registrist kohtute poolt avaldatud lahendeid ja nende kokkuvõtteid ... Riigikohtu lahendid 2000,2003,linnavalitsuse määrused 2003 ... ... . Riigikohtu lahendid on leitavad Riigikohtu veebilehelt. Kohtulahendite registrist on võimalik nii ettevõtte kui ka füüsilise isiku nime järgi (sisestades nime lahtrisse „Lahendi tekst") leida nende kohta jõustunud kohtulahendeid. Riigikohtu statistika. I ja II astme 2019. aasta menetlusstatistika. I ja II astme kohtute 2019. a statistilised koondandmed. ... Kohtute statistika 1999. Kohtute statistika 1997. Kohtute statistika 1996. Files: I ja II astme kohtute menetlusstatistika 2012. ... Uudised | Riigikohus ... . Riigikohtu statistika. I ja II astme 2019. aasta menetlusstatistika. I ja II astme kohtute 2019. a statistilised koondandmed. ... Kohtute statistika 1999. Kohtute statistika 1997. Kohtute statistika 1996. Files: I ja II astme kohtute menetlusstatistika 2012. aasta kokkuvõte. ( Kehtetu - 20.01.1999 jõust .01.03.1999 - RT I 1999 , 10 , 155 ) Terviktekst seisuga 21. august 1997. Vastu võetud 13. aprillil 1993. a. , ( RT I 1993 , 20 , 352 ) , jõustunud 16. mail 1993. a. ... Riigikohtu põhistatud lahendid ; 9 ) Eesti Panga üldaktid ja aastaaruanne ; 10 ) Riigikogu poolt vastuvõetud välislepingute ratifitseerimise ... 1999. aastal tekitas meedias kõneainet kohtuasi, ... Riigikohtu lahendid perekonnaasjades 1993-2007. Tallinn, 2008 (koostaja) Riigikohtu lahendid töövaidlusasjades 1994-2007. Tallinn, 2008 (koostaja) Artiklid. Artiklite loetelu ei ole täielik. Mati Maksing ... Riigikohtu tsiviilkolleegiumi lahendid - märts 2014; Te ei pea tasuma riigilõivu täismäära!!! Võrratut naistepäeva! Kiirlaenulepingu tühisuse eeldused (Riigikohus 07.03.2014) Rahalise nõude esitamine abikaasa vastu; Pevkur: edaspidi on selgem, kes on kohustatud last ülal pidama 29. jaanuar 14 Artiklis analüüsitakse ladina õigusterminite esinemist Eesti Vabariigi Riigikohtu lahendites perioodil 1993-2016. Riigikohtu kui kõrgeima kohtuastme lahendid on õigusaktid, mis loovad uut õigust, seega kohtuvad siin õigusteaduse ja õigusaktide keel. Õigusteaduse keelekasutuses on erialasõnavara, sealhulgas ladina terminite kasutamine otstarbekas ja loomulik, õigusaktide keeles ... Riigikohtu lahendid 2000,2003,linnavalitsuse määrused 2003 kategoorias: Raamatud, ajalehed, Õigus (eseme ID 93249333) Riigikohtu otsuste sidu-vust kinnitab kriminaalmenetluse seadustiku (KrMS) § 2 p 4, mille kohaselt on riigikohtu lahendid õigusallikateks küsimustes, mida ei ole lahendatud muudes kriminaalmenetlusõiguse allikates, kuid on tõestunud seaduse kohaldamisel.3 Selle sättega on seadusandja soovinud kujundada riigikohtu lahenditest subsidiaarsed 2017. a august-oktoober kinnisvarateemalised Riigikohtu lahendid 15.11.2017 2017. a august-oktoober kinnisvaraga seotud Riigikohtu lahenditest tõstame esile kaks lahendit, mis käsitlevad 1) planeeringute põhjendamist ja 2) tehnorajatiste kasutusvalduse seadmist kinnistusraamatusse. Tallinn: Juura 1999, lk 5. 4 Uurimismaterjalist on välja jäetud Riigikohtu üldkogu ning erikogu kohtulahendid. 5 Kohtute seadus (edaspidi KS) ... mille kohaselt on Riigikohtu lahendid õigusallikateks küsimustes, mida ei ole lahendatud muudes kriminaalmenetlusõiguse allikates, kuid on tõestunud seaduse Märksõna: PärS 2008 § 184, PärS 2008 § 152 lg 1, PärS 2008 § 152 lg 4, PärS 1996 § 144 RKTKo 13.01.2010: „Kui pärand avanes enne 1. jaanuari 2009 ja kaaspärijate õigusi teostatakse, kohustusi täidetakse või pärandvara jagatakse pärast 1. jaanua...