Uurimistööde koostamise ja vormistamise juhend E-raamat


Uurimistööde koostamise ja vormistamise juhend - Aili Kiin pdf epub

PRICE: FREE

TEAVE

KEEL: EESTI
AJALUGU: 2000
KIRJUTAJA: Aili Kiin
ISBN: 4741231007487
VORM: PDF EPUB MOBI TXT
Faili suurus: 4,63

SELGITUS:

Selle vihiku on koostanud Viljandi Maagümnaasiumi õpetaja-metoodik Aili Kiin eesmärgil hõlbustada nii õpilase kui ka juhendaja tööd ulatusliku uurimustöö koostamisel. Juhendis on kirjas uurimuse vormistamise üldnõuded ja tutvustatud erinevaid viitamissüsteeme.

...ÖÖDE JA PRAKTILISTE TÖÖDE KOOSTAMISE, VORMISTAMISE JA HINDAMISE JUHEND Jüri 2016 ... PDF 8. Klassi Loovtööde Koostamise Ja Vormistamise ... . Jüri Gümnaasium Gümnaasiumi õppekava Lisa 2 2 SISUKORD uurimistööde juhendamine ja kaitsmine" (Tallinn, 2008); M. Vija, Kadri Sõrmuse ja Irene Artma raamatut „Uurimistöö kirjutajale" (Tartu, 2012); SA Akadeemiake uurimistöö vormistamise nõudeid www.akadeemiake.ee (25.09.2011); Jaan Sootak „Üliõpilastööde kirjutamise ja vormistamise juhend" (Tallinn, 2011). Suure-Jaani Gümnaasiumi õpilasuurimuste koostamise juhend ja kaitsmise kord on ko ... PDF Gümnaasiumiõpilaste Uurimistööde Ja Praktiliste Tööde ... ... . Suure-Jaani Gümnaasiumi õpilasuurimuste koostamise juhend ja kaitsmise kord on koostatud gümnaasiumi riikliku õppekava põhjal (Vabariigi Valitsuse määrus 06.01.2011 nr 1) 2. Gümnaasiumi lõpetamiseks tuleb õpilasel (11. kl) sooritada lõpueksamige võrdväärne ... Suure-Jaani Gümnaasiumi uurimistööde koostamise ja vormistamise ... tegevuse ja töö analüüsimine, aja planeerimine, korrektne vormistamine ning töö kaitsmine (RT I, 13.10.2011, 13). Antud juhendi eesmärgiks on anda ülevaade uurimistöö koostamise ja vormistamise nõuetest. Vormistamisnõudeid tuleb järgida kõigi Türi Ühisgümnaasiumi õpilastööde puhul. KOOSTAMISE JA VORMISTAMISE JUHEND KESKKOOLILE Luunja 2015 . 2 SISUKORD SISSEJUHATUS 3 1. TEADUSTEKSTIDE OLEMUS JA ERIPÄRA 4 2. UURIMISPROTSESSI PÕHIETAPID 6 ... Järgnevalt käsitletakse uurimistööde ja praktiliste tööde olemust ja ülesehitust põhjalikumalt. Viiendast peatükist saab näpunäiteid tööde vormistamise nõuete kohta. Uurimistöö koostamise juhend. Uurimistöö koostamisest UURIMISTÖÖ KOOSTAMINE Õppematerjalid ja Soovitusi uurimistöö koostamiseks, Uurimustöö kui õppimise kasulikud viited: moodus, Uurimistöö juhend, Uurimistööde koo... Uurimistööde koostamise ja vormistamise juhend; Uurimistööde koostamise ja vormistamise juhend. Aili Kiin (Autor) Hinda. Selle vihiku on koostanud Viljandi Maagümnaasiumi õpetaja-metoodik Aili Kiin eesmärgil hõlbustada nii õpilase kui ka juhendaja tööd ulatusliku uurimustöö koostamisel. Juhendis on kirjas uurimuse vormistamise ... Uurimistöö koostamise, hindamise ning retsenseerimise aluseks on käesolev Uurimistööde koostamise ja vormistamise juhend. 1.1 Uurimistöö mõiste Uurimistöö on õpilase poolt valitud ja juhendaja poolt aktsepteeritud teemal iseseisvalt kirjutatud töö, mis vastab käesoleva juhendi nõuetele. koostamise ja hindamise juhendit (Tallinn, 2003); Hugo Treffneri Gümnaasiumi õpilaste uurimistööde koostamise juhendit (Tartu, 2008); Saaremaa Ühisgümnaasiumi uurimistööde koostamise ja vormistamise juhend (Kuressaare, 2001); M. Vija, Kadri Sõrmuse ja Irene Artma raamatut „Uurimistöö kirjutajale" (Tartu, 2008). Tööindu ... KLASSI LOOVTÖÖDE KOOSTAMISE JA VORMISTAMISE J...